Nowości

Zapraszamy do działów „nowości” oraz na stronę pomocy (proder.pl/help). Uruchomiliśmy również stronę z  filmami  z serwisu Facebook oraz w uzupełnieniu instrukcji obsługi dział  porad i odpowiedzi na pytania.  Testerzy dostali już program w wersji 01.65, w której pojawiła się funkcja eksportu różnicowego pliku gml…

 

nmtsnt

 

W najbliższej aktualizacji pojawi się funkcja generowania numerycznego modelu terenu z zestawem opcji wizualizacji  oraz  funkcja pomiaru objętości pomiędzy powierzchnią modelu a jej rzutem na poziomą płaszczyznę o rzędnej równej rzędnej najniższej pikiety.

Stan prac nad MGC

Rozporządzenie w sprawie BDOT, GESUT i EGIB zostały podpisane pod koniec 1015 roku.  Mówiąc delikatnie zapisy Rozporządzenia nie budzą naszego zachwytu, ale cóż  … pracujemy intensywnie, żeby MGC był z nimi zgodny.  Sporo się ostatnio dzieje w programie, więc instrukcja obsługi może być lekko nieaktualna. Uważni użytkownicy zauważą pewnie, że numeracja wersji „przeskoczyła” z 01.60 na 01.64. Te ostatnie cztery wersje były dostarczane testerom i aktualnie udostępniamy wersję 01.64.

Najnowsza wersja ma oznaczenie 01.64. Szczegółowe informacje o stanie prac…