Nowości

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi zmianami i nowościami zaimplementowanymi w programie MicroGeoCAD. Na stronie pomocy, założyliśmy sekcję „dodatki”, a w niej link do magazynu z plikami: „Pliki do pobrania” oraz stronę „Porady i odpowiedzi na pytania”, z odpowiedziami na pytania związane z obsługą programu, na które trudno jest znaleźć odpowiedź w instrukcji obsługi. Znaleźć tam można również zestaw ćwiczeń. Na głównej stronie dodaliśmy okienko „szukaj”, które ułatwi poszukiwanie na naszej stronie interesujących informacji. Oczywiście cały czas pracujemy nad instrukcją obsługi MicroGeoCAD‚a ale na razie program zmienia się tak szybko, że instrukcja szybko ulega dezaktualizacji, szybciej niż jesteśmy w stanie ją poprawiać.

MGC IV - pasek nowości

Wielu geodetów korzysta z możliwości kodowania informacji o mierzonych obiektach i przeważnie stosuje własny zestaw kodów i system kodowania. MicroGeoCAD posiada funkcję automatycznego kartowania na podstawie pliku z kodami (w wymyślonym przez nas formacie) ale nie wszystkim on odpowiada. Jest jednak proste rozwiązanie …

Stan prac nad MGC

Rozporządzenie w sprawie BDOT, GESUT i EGIB zostały podpisane pod koniec 1015 roku.  Mówiąc delikatnie zapisy Rozporządzenia nie budzą naszego zachwytu, ale cóż  … pracujemy intensywnie, żeby MGC był z nimi zgodny.  Sporo się ostatnio zmieniło w programie, więc instrukcja obsługi ma braki ale w ciągu najbliższego tygodnia powinna ju bz aktualna. Szczegółowe informacje o stanie prac.