Idzie nowe …

Rozpoczęliśmy prace nad implementacją zapisów nowych rozporządzeń w sprawie GESUT, BDOT i EGiB. Oprócz informacji o postępach prac, będziemy się również dzielić spostrzeżeniami na temat nowych przepisów. Na początek wizualizacja linii i masztu “tele”, zgodnie z aktualnym prawem (2015) i zgodnie z projektem (2021).

I jakie są Państwa pierwsze wrażenia … jest prościej, ładniej, czytelniej…?

Fragment linii telekomunikacyjnej z masztem antenowym obecnie (2105) i w przyszłości (2021).