Lista propozycji, oczekujących na realizację:

 • wypis z ewidencji – generowanie serii wypisów, bezpośrednio do pliku,
 • drukowanie seryjne z opcją automatycznego pokrywanie obszaru opracowania, arkuszami wydruku,
 • uniwersalna procedura importu / eksportu punktów, w formacie definiowanym przez użytkownika,
 • zapisywanie wybranych obiektów powierzchniowych (m.in. działek i budynków) do pliku dxf/dwg jako shape’ów,
 • tryb wyświetlania „tylko obiekty z bazy …” lub „wyróżnienie obiektów z bazy … kolorem„,
 • przeglądarka plików „mgr/dxf/dwg/gml”,
 • wersja demo,
 • wyszukiwanie działek bez dostępu do drogi i/lub budynków na działkach bez dostępu do drogi,
 • nowy walidator (jeżeli okaże się, że konkurs GUGiK’u „nie wypali”),
 • automatyczne rozpakowywanie „paczki” z ODGiK,
 • drag & drop plików „mgr/dxf/dwg/gml”,
 • bufor z zaokrągleniami na rogach,
 • interpolacja warstwic – kolorowanie warstwic w zależności od rzędnej,
 • implementacja krzywej b-spline, 3 stopnia,
 • zapisywanie pliku SNT, podczas interpolacji NMT,
 • … proszę pisać!


Lista nowości, w tym pomysłów zrealizowanych