Lista propozycji, oczekujących na realizację:

 • opisywanie obiektów mapy, „hurtem”,
 • opcjonalny odnośnik obiektu rzędna, również podczas przenoszenia,
 • rozliczenie powierzchni działek w służebności,
 • dosuwanie pikiet do obiektów z generowanie zestawienia nowych współrzędnych,
 • warstwy „konstrukcyjne” albo klasa obiektów konstrukcyjnych,
 • automatyczne opisywanie zaznaczonych obiektów,
 • wypis z ewidencji – generowanie serii wypisów, bezpośrednio do pliku,
 • ortogonalne kopiowanie obiektów,
 • uporządkowanie nazw paneli { z tym, poczekamy na usunięcie obiektów z rozporządzeń 2015 }
 • drukowanie seryjne z opcją automatycznego pokrywanie obszaru opracowania, arkuszami wydruku,
 • uniwersalna procedura importu / eksportu punktów, w formacie definiowanym przez użytkownika,
 • przeglądarka plików „mgr/dxf/dwg/gml”,
 • wersja demo,
 • ZRID,
 • generowanie tabelek, raportów i dokumentów w formacie Word / OpenOffice / OpenDocument,
 • zmiana kierunku biegu schodów, poprzez wskazanie krawędzi, do której mają być prostopadłe,
 • optymalizacja funkcji pomiaru pola powierzchni dla bardzo dużych obiektów z wieloma enklawami,
 • wstawianie pojedynczego krzyża, siatki krzyży arkusza mapy,
 • ignorowanie wielkości znaków, podczas wybierania wartości atrybutów z listy,
 • wyszukiwanie działek bez dostępu do drogi i/lub budynków na działkach bez dostępu do drogi,
 • porządny „PowerSelector”,
 • automatyczne rozpakowywanie „paczki” w formacei „zip”, pobranej z geoportalu ODGiK,
 • drag & drop plików „mgr/dxf/dwg/gml”,
 • bufor z zaokrągleniami na rogach,
 • interpolacja warstwic – kolorowanie warstwic w zależności od rzędnej,
 • implementacja krzywej b-spline, 3 stopnia,
 • zapisywanie pliku SNT, podczas interpolacji NMT,
 • … proszę pisać!


Lista nowości, w tym pomysłów zrealizowanych