Lista propozycji, oczekujących na realizację:

 • wstawianie pojedynczego krzyża siatki krzyży arkusza mapy
 • automatyczna, opcjonalna zmiana wartości atrybutu „źródło danych”, modyfikowanego obiektu,
 • usprawnienie procedury automatycznego wstawiania opisu w środku ciężkości obiektu o dziwnym kształcie,
 • zawiadomienia i inne dokumenty do pliku a nie na drukarkę,
 • ostrzeżenie (ew. blokada) przy przesuwaniu etykiety, poza obręb obiektu powierzchniowego,
 • schody, rysowane ze spocznikiem, ale zapisujące się poprawnie do gml’a,
 • wyświetlanie kodów pikiet w innym kolorze niż identyfikator i rzędna,
 • dosuwanie pikiet do obiektów z generowanie zestawienia nowych współrzędnych,
 • wypis z ewidencji – generowanie serii wypisów, bezpośrednio do pliku,
 • optymalizacja funkcji pomiaru pola powierzchni dla bardzo dużych obiektów z wieloma enklawami,
 • wyszukiwanie działek bez dostępu do drogi i/lub budynków na działkach bez dostępu do drogi,
 • obrót obiektów bez obracania opisów,
 • interpolacja warstwic – kolorowanie warstwic w zależności od rzędnej,

***

WERSJA 3.0 – wstępny plan zakłada wprowadzenie trzeciej wersji MicroGeoCad’a pod koniec roku 2024.

***

 • uporządkowanie nazw paneli, uporządkowanie zestawów opcji
 • dociąganie do okręgów, wszystkich obiektów liniowych,
 • lista wertex’ów obiektu + funkcje „dodaj”, „usuń”,”przesuń”
 • cięcie obiektu powierzchniowego innym obiektem powierzchniowym,
 • porządny „PowerSelector”,
 • drag & drop plików „mgr/dxf/dwg/gml”,
 • przeglądarka plików „mgr/dxf/dwg/gml” – osobna aplikacja
 • bufor z zaokrągleniami na rogach,
 • profile, uwzględniające znaki instrukcji D-19,
 • implementacja krzywej b-spline, 3 stopnia
 • warstwy „konstrukcyjne” albo klasa obiektów konstrukcyjnych,
 • dowolny znaczek jako symbol pikiety,
 • funkcja generowania Wykazu Zmian Ewidencyjnych Budynku
 • uniwersalna procedura importu / eksportu punktów, w formacie definiowanym przez użytkownika,
 • automatyczne rozpakowywanie „paczki” w formacie „zip”, pobranej z geoportalu ODGiK,
 • drukowanie seryjne z opcją automatycznego pokrywanie obszaru opracowania, arkuszami wydruku,
 • import danych z serwisów WMS/WFS
 • wersja 64 bitowa


Lista nowości, w tym pomysłów zrealizowanych