Lista propozycji, oczekujących na realizację:

 • automatyczna (opcjonalna) zmiana wartości atrybutu „źródło danych”, modyfikowanego obiektu
 • modyfikacja procedury automatycznego wstawiania opisu obiektu w środku ciężkości (trafianie w obiekt)
 • funkcja generowania Wykazu Zmian Ewidencyjnych Budynku
 • ostrzeżenie (ew. blokada) przy przesuwaniu etykiety, poza obręb obiektu powierzchniowego,
 • import plików gml, z opcją wstawiania opisów tylko na wybrane obiekty / w wybranym obszarze,
 • dociąganie do okręgów, wszystkich obiektów liniowych,
 • schody, rysowane ze spocznikiem, ale zapisujące się poprawnie do gml’a,
 • wyświetlanie kodów pikiet w innym kolorze niż identyfikator i rzędna,
 • dosuwanie pikiet do obiektów z generowanie zestawienia nowych współrzędnych,
 • warstwy „konstrukcyjne” albo klasa obiektów konstrukcyjnych,
 • automatyczne opisywanie zaznaczonych obiektów,
 • opisywanie obiektów na mapie „hurtem”,
 • wypis z ewidencji – generowanie serii wypisów, bezpośrednio do pliku,
 • ortogonalne kopiowanie obiektów … jest już taka funkcja więc sprawa wymaga omówienia,
 • uporządkowanie nazw paneli { z tym, poczekamy na usunięcie obiektów z rozporządzeń 2015 }
 • drukowanie seryjne z opcją automatycznego pokrywanie obszaru opracowania, arkuszami wydruku,
 • drukowanie „składanek” np. mapa podziału + rozliczenie użytków
 • uniwersalna procedura importu / eksportu punktów, w formacie definiowanym przez użytkownika,
 • przeglądarka plików „mgr/dxf/dwg/gml”,
 • generowanie tabelek, raportów i dokumentów w formacie Word / OpenOffice / OpenDocument / RTF / HTML,
 • zmiana kierunku biegu schodów, poprzez wskazanie krawędzi, do której mają być prostopadłe,
 • optymalizacja funkcji pomiaru pola powierzchni dla bardzo dużych obiektów z wieloma enklawami,
 • wstawianie pojedynczego krzyża, siatki krzyży arkusza mapy,
 • wyszukiwanie działek bez dostępu do drogi i/lub budynków na działkach bez dostępu do drogi,
 • obrót obiektów bez obracania opisów
 • udostępnienie użytkownikowi narzędzi do definiowania formatu raportów
 • udostępnienie użytkownikowi narzędzi do definiowania formatu plików tekstowych importowanych przez MGC
 • porządny „PowerSelector”,
 • automatyczne rozpakowywanie „paczki” w formacei „zip”, pobranej z geoportalu ODGiK,
 • drag & drop plików „mgr/dxf/dwg/gml”,
 • bufor z zaokrągleniami na rogach,
 • interpolacja warstwic – kolorowanie warstwic w zależności od rzędnej,
 • implementacja krzywej b-spline, 3 stopnia,
 • wersja demo,
 • … proszę pisać!


Lista nowości, w tym pomysłów zrealizowanych