W tym ćwiczeniu zostanie wypróbowanych kilka funkcji, które ułatwiają pracę z programem, między innymi ustawienie koloru tła (koloru arkusza), szybkie przygotowanie palety narzędziowej użytkownika i inne.

 

A. Kolor arkusza mapy:

Aby ustawić kolor arkusza mapy należy:

 1. otworzyć okno opcji i ustawień  (skrótem Ctrl+Q lub wybierając z menu programu „Narzędzia” i „Opcje i ustawienia programu”),
 2. na liście grup opcji wskazać „Okno mapy” (rys. poniżej),
 3. w polu „Paleta kolorów arkusza mapy” kliknąć jedne raz, lewym klawiszem myszy na prostokąt z wybranym kolorem,
 4. opcjonalnie można również zmienić kolory innych składników okna mapy (opisów, krzyżyka punktu kontrolnego itp.),
 5. zamknąć okno opcji i ustawień (klawisz Esc),

 

MGC III - opcje - okno mapy

 

 

B. Sterowanie programem:

Proszę wypróbować wszystkie metody sterowania mapą, opisane w instrukcji obsługi programu: nawigacja.

 

 

C. Szybkie przygotowanie palety użytkownika:

Użytkownik MGC, ma do dyspozycji cztery palety narzędziowe. Trzy z nich znajdują się na dolnym pasku programu i można je przełączać klikając na ikonkę 1,2,3 lub kombinacją klawiszy  Ctrl + TAB. W ćwiczeniu zostanie zaprezentowany sposób czyszczenia oraz jedna z kliku metod dodawania funkcji do palety użytkownika. Aby wyczyścić paletę a następnie wypełnić ją funkcjami, które będą potrzebne użytkownikowi, należy:

 1. przy pomocy skrótu klawiszowego Ctrl + TAB ustawić paletę numer 2,
 2. jeżeli są na niej jakieś funkcje, to należy je usunąć:
  1. z głównego menu programu wybrać funkcje: „Narzędzia”, „Palety użytkownika” i „Czyszczenie aktualnej palety użytkownika”,
 3. otworzyć mapkę „mapa 001” (skrót Ctrl + O),
 4. powiększyć mapę i ustawić tak, aby obiekty mapy były wyraźnie widoczne,
 5. trzymając wciśnięte klawisze Ctrl oraz Shift, zahaczyć punkt kontrolny do kilku dowolnych obiektów (rys. poniżej),
 6. puścić klawisze Ctrl i Shift,
 7. ustawić kursor na pasku palety narzędziowej i dwukrotnym szybkim kliknięciem lewym klawiszem myszy, dodać funkcje do palety.

 

CW - paleta uzytkownika