Celem pierwszego ćwiczenia jest opanowanie podstaw obsługi programu i wybór trybu wygodniejszego pracy programu. Ponieważ konfiguracja programu mogła zostać wcześniej dopasowana do potrzeb innego użytkownika, to ćwiczenie należy zacząć od przywrócenia ustawień domyślnych.

 

A. Przywrócenie ustawień domyślnych:

Aby przywrócić ustawienia domyślne, należy:

  1. uruchomić program,
  2. otworzyć okno opcji i ustawień (skrótem Ctrl+Q lub wybierając z menu programu „Narzędzia” i „Opcje i ustawienia programu”),
  3. z menu okna „Opcje i ustawienia” wybrać funkcje: „Narzędzia” a następnie „Przywrócenie ustawień fabrycznych”,
  4. zamknąć okno opcji i ustawień klawiszem Esc, lub klikając na krzyżyk zamykający okno.

 

B. Załadowanie przykładowego pliku:

Pierwsze ćwiczenia należy wykonać na dowolnym rysunku, najlepiej otworzyć plik „mapa 001”. W tym celu należy :

  1. uruchomić funkcję otwierania plików (skrótem Ctrl+Q lub wybierając z menu programu „Pliki” i „Otwarcie mapy”),
  2. wybrać folder „…\Moje dokumenty\Moje mapy\Przykłady\”,  odnaleźć plik „mapa 001.mgr” i otworzyć go.

 

CW - ustawienia fabryczne

Rys.1A Okno opcji i ustawień programu                                                                 Rys.1B Program po przywróceniu ustawień fabrycznych i załadowaniu pliku „”mapa 001”.