W tym ćwiczeniu zostanie przygotowany nowy arkusz mapy. Zostaną również załadowane pikiety oraz wstawiona siatka krzyży, ramka i godło arkusza.

A. Pobranie materiałów do ćwiczeń:

Ćwiczenia należy rozpocząć od przegotowania danych. W tym celu należy:

 1. na dysku przeznaczonym na prace studentów, założyć własny folder,
 2. pobrać pliki do ćwiczeń „ćwiczenie 001.zip”
 3. rozpakować pobrane pliki w założonym wcześniej folderze.

B. Założenie nowej mapy:

Aby założyć nowy plik mapy, należy:

 1. wybrać z menu funkcje: „Pliki” i „Założenie nowej mapy” lub skorzystać ze skrótu Ctrl + N,
 2. jeżeli rysunek, który był otwarty w momencie zakładania nowej mapy nie był zapisany to program poinformuje o tym (rys. poniżej) dając do wyboru:
  1. funkcję „Tak” (zapisz), której uruchomienie spowoduje zapisanie pliku przed założeniem nowego,
  2. funkcję „Nie”, (nie zapisuj), której uruchomienie spowoduje porzucenie zmian w aktualnym rysunku i założenie nowego,
  3. funkcję „Anuluj” (anuluj funkcję), której uruchomienie spowoduje anulowanie funkcji zakładania nowej mapy,
 3. otworzyć okno opcji i ustawień (Ctrl + Q) i w grupie opcji „Opracowanie”, ustawić:
  1. skalę 1:500,
  2. układ odwzorowania „2000”,
 4. zamknąć okno opcji i ustawień (Esc),
 5. wymyślić nazwę mapy (w produkcji nie jest to sprawa błaha),
 6. zapisać nowy, pusty rysunek, wybierając funkcję „Zapisanie mapy” z grupy „Pliki”, głównego menu (skrót Ctrl + S).

CW - zapisz albo nie

C. Załadowanie pikiet:

Aby załadować pikiety, należy:

 1. wysunąć boczny panel narzędziowy (klawisz TAB lub funkcje menu: „Narzędzia”, „Boczny panel”, „Wysuń…”)
 2. odnaleźć i otworzyć paletę narzędziową Arkusz mapy
 3. uruchomić funkcję Ładowanie pikiet z pliku„,
 4. wskazać pobrany wcześniej plik „cwiczenie 001.xyz”,
 5. do okienka „opis pliku” proszę wprowadzić opis „ćwiczenie 1”,
 6. przy pomocy menedżera warstw, sprawdzić na jaką warstwę załadowały się pikiety.

D. Wstawienie siatki krzyży, ramki i godła arkusza:

Aby wstawić ramkę arkusza z siatką krzyży, należy

 1. przy pomocy rolki myszy (scroll’a) pomniejszyć (oddalić) rysunek,
 2. z palety narzędziowejarkusz mapy wybrać funkcję „Ramka arkusza mapy i siatka krzyży”,
 3. ustawić kursor nad załadowanymi pikietami,
 4. przy pomocy funkcji Scroll-Control lub klawiszy F2/F3, włączyć kreślenie ramki i siatki krzyży,
 5. zahaczyć (zasnapować) punkt kontrolny w dowolnym miejscu wewnątrz arkusza:
  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
 6. zatwierdzić wstawienie ramki, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku,
 1. z palety narzędziowej „arkusz mapy” wybrać funkcję „Godło wskazanego arkusza”,
 2. ustawić kursor nad załadowanymi pikietami,
 3. przy pomocy funkcji Scroll-Control lub klawiszy F2/F3, włączyć kreślenie ramki i siatki krzyży,
 4. zahaczyć (zasnapować) punkt kontrolny w dowolnym miejscu wewnątrz arkusza:
  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
 5. zatwierdzić wstawienie godła, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku.

B. Zapisanie mapy:

Aby zapisać mapę, należy:

 1. uruchomić funkcję „Zapisanie mapy”  z grupy  „Pliki”,  głównego menu (skrót Ctrl + S).