Program MicroGeoCAD może pracować w jednym z dwóch trybów oznaczanych skrótami: PRO i CAD. Najważniejsza różnica pomiędzy nimi, polega na sposobie, w jaki program reaguje na użycie lewego klawisza myszy. W trybie PRO, przesunięcie myszy z wciśniętym lewym klawiszem powoduje przesunięcie mapy a wciśnięcie rolki myszy powoduje wstawienie punktu kontrolnego. W trybie CAD, przesunięcie myszy z wciśniętą rolką myszy powoduje przesunięcie mapy a klikniecie lewym klawiszem myszy powoduje wstawienie punktu kontrolnego..

 

A. Wybór trybu pracy:

Aby wybrać tryb pracy należy:

  1. sprawdzić w jakim trybie pracuje program:
    1. otworzyć okno opcji i ustawień (skrót Ctrl+Q), odnaleźć grupę opcji „tryby pracy” i zaznaczyć ją,
    2. kliknąć jeden raz lewym klawiszem myszy, na klawisz :Tryby pracy programu”, który znajduje się po prawej stronie dolnego paska programu,
  2. klikając na przełącznik  PRO / CAD  wybrać tryb PRO,
  3. wypróbować tryb pracy: przesunąć mapę, zaczepić kursor do elementu rysunku…
  4. zmienić tryb pracy na CAD,
  5. wypróbować tryb pracy: przesunąć mapę, zaczepić kursor do elementu rysunku…
  6. pozostawić włączony ten tryb, który wydaj się wygodniejszy.