Użytkownicy MicroGeoCad’a, mogą korzystać z kilku form pomocy. Cotygodniowe czwartkowe, zdalne spotkania, są darmowe. Koszt pozostałych formy pomocy, zależy od czasu trwania, miejsca spotkania i rodzaju usługi. Ze względu na specyfikę usług szkoleniowych, cena jest zawsze negocjowana.

Spotkania wirtualne

Trzy lub cztery razy w miesiącu, organizujemy wirtualne spotkania, podczas których prezentujemy nowości, zbieramy zamówienia na nowe funkcje i usprawnienia oraz wyjaśniamy jak korzystać z programu. Spotkania są darmowe i mają bardzo nieformalny charakter. Można na nie “wpadać” i je opuszczać w dowolnym momencie. Informacje o aktualnym terminie można znaleźć na stronie kursów i szkoleń.

Wirtualne szkolenia indywidualne

W wygodnym dla użytkownika terminie i wyłącznie dla niego, spotykamy się wirtualnie i prezentujemy funkcje lub ćwiczymy obsługę programu, w zaproponowanym przez użytkownika zakresie. Koszt takiego spotkania, to 31,25 zł netto za godzinę.

Szkolenia stacjonarne

W uzgodnionym terminie spotykamy się by zainstalować program, zaprezentować jego funkcje lub przećwiczyć obsługę programu, w zaproponowanym przez użytkownika zakresie. W przypadku szkolenia w siedzibie PRODER, koszt takiego spotkania, to 62,50 zł netto za godzinę, natomiast w przypadku szkoleń w siedzibie użytkownika, to 125,00zł netto za godzinę + koszty dojazdu (do 100km 65gr/km, powyżej 100km 95gr/km). Ceny te,dotyczą również pokazów, organizowanych na zamówienie.

Wsparcie produkcyjne

Pomagamy również w “trybie ekspresowym”, przypadkach problemów z edycją treści mapy, koniecznością poprawienia błędów na mapie czy znalezienia przyczyn negatywnej weryfikacji pliku gml. Jeżeli przyczyną problemu okaże się błąd w programie lub błąd w Rozporządzeniu, to użytkownik MGC nie ponosi kosztów, jeżeli natomiast przyczyna leży po stronie pliku źródłowego “gml” bądź “dwg/dwx, to koszt usługi, wynosi 15,625 zł netto za każdy analizowany plik “mgr”. Zbiorcza faktura wystawiana jest na koniec miesiąca.