Użytkownicy MicroGeoCad’a, mogą korzystać z kilku form pomocy. Cotygodniowe czwartkowe, zdalne spotkania, są darmowe. Koszt pozostałych formy pomocy, zależy od rodzaju, czasu trwania i miejsca spotkania. Ze względu na specyfikę usług szkoleniowych, cena jest zawsze negocjowana.

Spotkania wirtualne

Trzy lub cztery razy w miesiącu, organizujemy wirtualne spotkania, podczas których prezentujemy nowości, zbieramy zamówienia na nowe funkcje i usprawnienia oraz wyjaśniamy jak korzystać z programu. Spotkania są darmowe i mają bardzo nieformalny charakter. Można na nie „wpadać” i je opuszczać w dowolnym momencie, zadawać dowolne pytania i dyskutować na dowolny temat powiązany z programem oraz geodezją. Informacje o aktualnym terminie można znaleźć na stronie kursów i szkoleń.

Wirtualne szkolenia indywidualne

W wygodnym dla użytkownika terminie i wyłącznie dla niego, spotykamy się wirtualnie i prezentujemy funkcje lub ćwiczymy obsługę programu, w zaproponowanym przez użytkownika zakresie. Koszt takiego spotkania, to 27,50 zł netto za godzinę.

Szkolenia stacjonarne

W uzgodnionym terminie spotykamy się by zainstalować program, zaprezentować jego funkcje lub przećwiczyć obsługę programu, w zaproponowanym przez użytkownika zakresie. W przypadku szkolenia w siedzibie użytkownika, koszt to 55,00zł netto za godzinę + koszty dojazdu (w przypadku liczonej w obie strony odległości mniejszej niż 100km 65gr/km, w przypadku większej – 95gr/km), natomiast koszt szkolenia w biurze PRODER, to 82,50 zł netto za godzinę. Ceny te,dotyczą również pokazów, organizowanych na zamówienie.

Wsparcie produkcyjne

Pomagamy również w przypadku problemów z edycją treści mapy, koniecznością poprawienia błędów czy znalezienia przyczyn negatywnej weryfikacji pliku gml. Jeżeli przyczyną problemu okaże się błąd w programie lub błąd w Rozporządzeniu, to użytkownik MGC nie ponosi kosztów, jeżeli natomiast przyczyna leży po stronie pliku „gml” źródłowego (z ODGiK) bądź „dwg/dwx”, albo jest wynikiem działania użytkownika, to koszt usługi, wynosi 13,75 zł netto za każdy analizowany plik „mgr”. Zbiorcza faktura wystawiana jest na koniec miesiąca. Istnieje również możliwość zlecenia zaprojektowania znaku lub tabelki – w tym przypadku koszt, to 13,75 zł netto za obiekt (tabelkę, znak).

Wersja demo

W przygotowaniu …