Użytkownicy MicroGeoCad’a, mogą korzystać z kilku form pomocy. Cotygodniowe czwartkowe, zdalne spotkania, są darmowe. Koszt pozostałych formy pomocy, zależy od rodzaju, czasu trwania i miejsca spotkania. Ze względu na specyfikę usług szkoleniowych, cena jest zawsze negocjowana.

Spotkania wirtualne

Trzy lub cztery razy w miesiącu, organizujemy wirtualne spotkania, podczas których prezentujemy nowości, zbieramy zamówienia na nowe funkcje i usprawnienia oraz wyjaśniamy jak korzystać z programu. Spotkania są darmowe i mają bardzo nieformalny charakter. Można na nie „wpadać” i je opuszczać w dowolnym momencie, zadawać dowolne pytania i dyskutować na dowolny temat powiązany z programem oraz geodezją. Informacje o aktualnym terminie można znaleźć na stronie kursów i szkoleń.

Wirtualne szkolenia indywidualne

W wygodnym dla użytkownika terminie i wyłącznie dla niego, spotykamy się wirtualnie i prezentujemy funkcje lub ćwiczymy obsługę programu, w zaproponowanym przez użytkownika zakresie. Szczegóły.

Szkolenia stacjonarne

W uzgodnionym terminie spotykamy się by zainstalować program, zaprezentować jego funkcje lub przećwiczyć obsługę programu, w zaproponowanym przez użytkownika zakresie. Szczegóły.

Wsparcie produkcyjne

Pomagamy również w przypadku problemów z edycją treści mapy, koniecznością poprawienia błędów czy znalezienia przyczyn negatywnej weryfikacji pliku gml. Jeżeli przyczyna leży po stronie pliku „gml” z ODGiK bądź „dwg/dwx”, albo jest wynikiem działania użytkownika. Szczegóły.

Wersja demo

W przygotowaniu …