Informacje o programie:

 • jest przeznaczony do wspomagania geodezyjnych prac kameralnych,
 • działa pod kontrolą systemów Windows w wersji XP, 7 oraz 10,
 • jest samodzielną aplikacją i nie wymaga żadnych środowisk uruchomieniowych,
 • nie wymaga instalacji dodatkowych programów, bibliotek,  modułów,  baz danych,  prepack’ów itp,
 • ma minimalne wymagania sprzętowe i w minimalnym stopniu obciąża procesor i pamięć,
 • posiada funkcję sterowania opcjami kreślenia, bez odrywania rąk od myszy (SC),
 • posiada narzędzia do definiowania i edycji atrybutów opisowych obiektów (metek),
 • sposób sterowania funkcjami programu wyklucza przypadkowe uszkodzenie rysunku,
 • posiada prosty, uporządkowany i czytelny interfejs,
 • posiada cztery palety użytkownika, które zawierają narzędzia faktycznie wybrane przez użytkownika,
 • rysunek zajmuje ponad 90% powierzchni okna programu
 • umożliwia transformację i przeskalowanie mapy,
 • pozwala na ładowanie, przesuwanie, obracanie, rozciąganie i kalibrację rastrów,
 • posiada narzędzia do budowania nmt oraz interpolacji warstwic i obliczania objętości,
 • posiada funkcje automatycznego kartowania na podstawie pliku zawierającego współrzędne i kody obiektów,
 • posiada funkcje importu i eksportu map w formacie „dxf” oraz „dwg”,
 • posiada funkcję konwersji zbioru elementów z pliku „dxf” w obiekt,
 • wymienia informacje w formacie „gml”,
 • jest tani!

dla kogo i do czego …