.

Pracujemy nad…

..

  • funkcjami do kreślenia profili i przekrojów opartych o nmt.
  • funkcjami do „nowych” podziałów działek,
  • „sprzątaniem” po funkcjach do obsługi instrukcji „K1”,
  • pojawiają się pliki EGiB, więc pracujemy nad dostosowaniem „pakietu ewidencyjnego” do nowych obiektów,
  • usuwaniem błędów i optymalizacją programu,
  • przygotowaniem filmów do serwisu YouTube,
  • aktualizacją instrukcji obsługi,
  • realizacją pomysłów i życzeń użytkowników.

A oto szczegółowa lista nowości, zmian i poprawek.

.