MicroGeoCad’a – wersja 02.289

Najnowsza  aktualizacja „290″ została udostępniona w dniu 24.03.2023. Po opublikowaniu przez GUGiK, walidatora plików gml dla baz GESUT, EGiB i BDOT, zaczęliśmy intensywne testy plików różnicowych, generowanych przez MGC. Otrzymaliśmy również pierwszy „w miarę”kompletny i poprawny plik z bazy EGiB, więc zaczynamy dostosowywanie narzędzi pakietu ewidencyjnego do nowych obiektów.

Ostatnie zmiany:

.usprawnienie funkcji

 • usunięte zostały błędy, które powodowały problemy z przesuwaniem odnośnika obiektu „rzędna obiektu”
 • opcja zaokrąglania współrzędnych, podczas ładowania pikiet
 • funkcja „przenoszenia pikiet na warstwy obiektów„, dostała dwie nowe opcja -> zmiana koloru oraz zapisanie do pliku
 • funkcja kreślenia schodów, pozwala od teraz na ustawienie szerokości stopni
 • zupełnie nowa procedura odtwarzania relacji, przy odtwarzaniu usuniętych obiektów,
 • zupełnie nowa procedura kompresji rysunku
 • nowa opcja funkcji „kontrola mapy” -> zaznaczanie działek, które nie mają kompletu graniczników,
 • usprawnienie procedur związanych z konwersją zbiorów kresek dxf, na obiekty,
 • funkcja usuwania symboli obiektów (np. „kółek olimpijskich” z obiektu boisko),
 • nowa, sprawniejsza procedura cofania usunięcia obiektu związanego wieloma relacjami,
 • nowy, dziewiąty tryb zahaczania punktu kontrolnego „orto„,
 • tryb wyświetlania „wyróżnienie obiektów z baz kolorem„,
 • odnośnik do rzędnej obiektu można od teraz wyłączyć przy pomocy SC,
 • funkcja modyfikacji obiektów powierzchniowych, po której, eksportują się one do pliku dxf/dwg jako obszary zamknięte,
 • usprawnienie procedury czytania i zapisywania plików gml (dostosowanie do równoczesnej pracy z obiektami „2015” i „2021”),
 • opcja  rozliczania z uwzględnieniem powierzchni ewidencyjnej
 • nowa funkcja konwersji 2015 / 2021
 • nowa opcja trybu wyświetlania – obiekty ze starego rozporządzenia na czerwono, z nowego na niebiesko
 • usprawnienie procedur zaokrąglania rzędnych wysokości, przewodów elastycznych,
 • opcja wyświetlania kodu pikiety, tło słupa,
 • usprawnienie funkcji „wstaw i przesuń węzeł” – teraz, funkcja obsługuje również murki oporowe, rowy, ekrany akustyczne itp.
 • nowa opcja, umożliwiająca zapamiętanie położenia i rozmiaru okna programu
 • nowa funkcja w pakiecie inżynierskim „pajączek interpolacji” (omówienie w najbliższy czwartek)
 • nowa opcja menedżera eksportu nowych gml’i: „wszystkie obiekty” lub „tylko nowe, modyfikowane i usunięte”
 • instrukcji obsługi ciągle daleko do aktualności, ale prace trwają
 • szczegółowa lista nowości, zmian i poprawek.

Plan pracy:

.

 • pojawiają się pliki EGiB, więc trwa dostosowanie „pakietu ewidencyjnego” do nowych obiektów
 • usuwanie błędów (do końca marca 2023)
 • aktualizacja instrukcji obsługi i przygotowanie filmów do serwisu YouTube,
 • realizacja pomysłów i życzeń użytkowników.

Inne istotne informacje:

.

MicroGeoCad, został wprowadzony na rynek w roku 2015 i od tej pory jego cena, nie uległa zmianie. Niestety, inflacja, która pojawiła się kilka lat temu oraz rosnące obciążenia fiskalne spółek prawa handlowego, nie pozwolą utrzymać jej na aktualnym poziomie. Do zakończenia prac nad implementacją zapisów najnowszych rozporządzeń, cena nie ulegnie zmianie, ale trzeci kwartał 2022 przyniesie jej korektę. W czerwcu, zakończymy również serwisowanie funkcji, związanych z Rozporządzeniami z 2015 roku, a pod koniec roku 2022, pojawi się wersja, z której wszystkie funkcje te, zostaną usunięte.

*

W związku z walką, jaką kolejne rządy prowadzą z przedsiębiorcami, zmianie uległa forma organizacyjne oraz dane spółki PRODER (nowe dane, na stronie „kontakt„)

*

W związku ze sporym zainteresowaniem szkoleniami, uzupełniamy cennik o szkolenia internetowe oraz stacjonarne. Czwartkowe spotkania, nadal są darmowe – zapraszamy!

*

Wersja 070, udostępniona 21 grudnia 2020,  była ostatnią aktualizacją dla wersji 1.0. Po dwóch latach równoległego rozwijania wersji „1” i „2”, MicroGeoCad’a, wersja „1” została wyłączona z  serwisowania. W tym czasie, w wersji pierwszej, zostało wprowadzone ponad 50 istotnych zmian i usprawnień.  Szczegółowe informacje na temat warunków aktualizacji, znajdziecie Państwo na stronie informacje o warunkach dystrybucji aplikacji.  Dla aktualnej wersji (podobnie, jak to było w przypadku wersji pierwszej), przygotowywane są darmowe pakiety usprawnień, zawierające poprawki i nowe funkcje. Pakiety są udostępniane co około 2 tygodnie. Numer wersji programu, składa się z dwóch części, z których pierwsza (02) oznacza wersję, a druga (077) numer pakietu usprawnień.

*

Dla zainteresowanych, pozostawiamy na naszej stronie, nieco nieaktualną, ocenę projektów rozporządzeń i listę zastrzeżeń, do rozporządzeń, które właśnie przestają obowiązywać.