Aktualizacja 142  została udostępniona w dniu 20.01.2022.  Najważniejszą nowością jest funkcja, która zamienia łuki kołowe w obiektach BDOT, na linię łamaną, a najważniejszą poprawką jest usunięcie błędu, który pojawiał się podczas edycji skarp, które były bardzo krótkie.

.Cena MicroGeoCad’a 🙁

MicroGeoCad, został wprowadzony na rynek w roku 2015 i od tej pory jego cena, nie uległa zmianie. Niestety, inflacja, która pojawiła się kilka lat temu oraz rosnące obciążenia fiskalne spółek prawa handlowego, nie pozwolą utrzymać jej na aktualnym poziomie. Do zakończenia prac nad implementacją zapisów najnowszych rozporządzeń (planowany termin zakończenia tych prac, to grudzień 2021r.), cena nie ulegnie zmianie, ale początek roku 2022, najprawdopodobniej (a koniec pierwszego kwartału na pewno) przyniesie jej korektę.

Pracujemy nad:

 • analiza dopasowania programu do najnowszych wersji Rozporządzeń!
 • oceniamy projekty rozporządzeń i sprawdzamy, co zmienią w zapisach  rozporządzeń, które aktualnie obowiązują  🙂
 • usprawnieniem programu, suwaniem błędów oraz funkcjami wersji 2.0 (szczegóły poniżej)
 • aktualizacją i uzupełnienie instrukcji obsługi na stronie www

.

Plan pracy: gotowe oraz oczekuce:

 • usprawnienie generowania SNT, interpolacja zbiorów  do 10 tysięcy pikiet, nowa procedura agregacji odcinków w linie łamane
 • funkcje “kopiowanie równoległe“,  “kopiowanie wielokrotne” oraz “odbicie lustrzane”,
 • cięcie obiektów ramką ogrodzenia,
 • dzielenie (przecinanie) obiektów o geometrii “linia” i “powierzchnia”
 • obsługa rastrów (szybkość ładowania,  obrót,  przeźroczystość,  wymiana koloru pikseli,  funkcja “cofnij”, obrót bez ograniczeń kąta, kalibracja wielokrotna),
 • walidacja atrybutów  &  zewnętrzny walidator
 • wygodniejszy konwerter “obiekt dxf – obiekt gml”
 • wymiana informacji w formacie “gml”, z programami wykorzystywanymi przez ODGiK  – prace wstrzymane na czas pandemii 🙁
 • poprawny eksport do plików dxf/dwg obiektów kreskowanych oraz wypełnionych kolorem tła
 • nowe procedura kreślenia skarp, schodów i budynków,
 • import tabelek w formacie XML (word-xml)
 • uzupełnienie funkcji “profil” z pakietu inżynierskiego, o opcję generowania profili linii energetycznych wysokiego napięcia
 • przeniesienie wszystkich funkcji związanych z tekstami, do nowej palety “teksty” oraz utworzenie nowej palety “gml”
 • uproszczenie aktualizacji programu,
 • usprawnienie menedżera plików referencyjnych,
 • interpolacja wsadowa dużych zbiorów danych (powyżej 10 tysięcy punktów), zapisywanie TIN oraz GRD,
 • nowa  procedura selekcji według atrybutów,
 • ułatwienia w kalibracji  (wstawienie wektorów, obliczenie poprawek, eliminowanie wektorów, dodanie wektorów i na koniec uruchomienie kalibracji),
 • podzielenie palety “modyfikacje” na “modyfikacje” oraz “manipulacje“,
 • opcja zahaczania punktu kontrolnego “na przecięciu”  oraz  “na obiekcie, ale w pobliżu pikiety”,
 • nowe, wygodne funkcje tworzenia tabelek i masek wydruku,
 • profile i przekroje poprzeczne z wykorzystaniem NMT,
 • procedury obsługi krzywych B-Spline 3-go stopnia z precyzyjnym cięciem ramką ogrodzenia,
 • korzystanie z serwisów Web Map Service (WMS),
 • nowa procedura generowania plików gml,
 • wersja 64 bitowa,
 • kalkulacja nowej ceny programu …

Zaawansowanie prac nad funkcjami wersji 2.0:

 • wymiana informacji w formacie gml, zgodnie z zapisami rozporządzeń  (90 – 99%),
 • cięcie elementów rysunku ramką ogrodzenia (99%)
 • funkcja importu dwg  (75%) i nowa procedura importu dxf (75%), referencyjne podłączanie “dwg” (99%),
 • bardzo szybki algorytmem Delauney’a (99%) oraz funkcja interpolacji warstwic na dużych zbiorach (50%),
 • wygodniejszy sposób definiowania wektorów kalibracji rastra (25%) i usprawnienie kalibracji (95%),
 • zapisywanie modelu TIN i GRD (50%),
 • profile (75%),  przekroje (50%),  objętości (25%),
 • nową procedurą importu/eksportu plików “gml” (10%),
 • obsługą krzywych B-Spline 3-go stopnia (20%) oraz elips (10%)
 • pakiet funkcji “inżynierskich”  i “ewidencyjnych” (…%),
 • wersją 64 bitowa (75%),

Funkcje zaproponowane przez użytkowników:

 • wstawianie tabelek i rysunków z pakietu Office,
 • “przecięcie” skarpy schodami
 • drukowanie karty budynku,
 • wymiana informacji w formacie “shape file”
 • import/eksport plików programu Mikromap
 • zapamiętywanie i odtwarzanie “widoków”,
 • mapa zmian,
 • robienie “print screen’ów” map i zapisywanie w formacie “bmp” lub “jpg”,
 • wstawianie obrazków z punktu powyżej w ramce “orientacja”,
 • rozpoznawanie obiektów z plików dwg/dxf, zrobionych popularną nakładką geodezyjną,
 • znaki instrukcji “kolejowych”,
 • obsługa rastrów z wewnętrznymi georeferencjami,
 • obsługa plików pdf,
 • uzupełnianie tabelek użytkownika obrazkami (bmp,jpg,tiff),
 • przeglądarka plików na urządzenia z systemem Android,
 • “lupka” – okienko wspomagające kalibrację rastrów,
 • wymiana informacji w formacie DGN V7 (Intergraph ISFF),

Uwaga:  Wersja 070, udostępniona 21 grudnia 2020,  była ostatnią aktualizacją dla wersji 1.0. Po dwóch latach równoległego rozwijania wersji “1” i “2”, MicroGeoCad’a, wersja “1” została wyłączona z  serwisowania. W tym czasie, w wersji pierwszej, zostało wprowadzone ponad 50 istotnych zmian i usprawnień.  Szczegółowe informacje na temat warunków aktualizacji, znajdziecie Państwo na stronie informacje o warunkach dystrybucji aplikacji.  Dla aktualnej wersji (podobnie, jak to było w przypadku wersji pierwszej), przygotowywane są darmowe pakiety usprawnień, zawierające poprawki i nowe funkcje. Pakiety są udostępniane co około 2 tygodnie. Numer wersji programu, składa się z dwóch części, z których pierwsza (02) oznacza wersję, a druga (077) numer pakietu usprawnień.