Aktualizacja 122  została udostępniona w dniu 01.10.2021

Dlaczego numer wersji zmienia się “co 2”? ponieważ testy wykonujemy na wersjach nieparzystych a na serwer trafiają wersje parzyste.

.

Pracujemy nad:

 • analiza dopasowania programu do najnowszych wersji Rozporządzeń!
 • oceniamy projekty rozporządzeń i sprawdzamy, co zmienią w zapisach  rozporządzeń, które aktualnie obowiązują  🙂
 • usprawnieniem programu, suwaniem błędów oraz funkcjami wersji 2.0 (szczegóły poniżej)
 • aktualizacją i uzupełnienie instrukcji obsługi na stronie www

.

Plan pracy: gotowe oraz oczekuce:

 • usprawnienie generowania SNT, interpolacja zbiorów  do 10 tysięcy pikiet, nowa procedura agregacji odcinków w linie łamane
 • funkcje “kopiowanie równoległe“,  “kopiowanie wielokrotne” oraz “odbicie lustrzane”,
 • cięcie obiektów ramką ogrodzenia,
 • dzielenie (przecinanie) obiektów o geometrii “linia” i “powierzchnia”
 • obsługa rastrów (szybkość ładowania,  obrót,  przeźroczystość,  wymiana koloru pikseli,  funkcja “cofnij”, obrót bez ograniczeń kąta, kalibracja wielokrotna),
 • walidacja atrybutów  &  zewnętrzny walidator
 • wygodniejszy konwerter “obiekt dxf – obiekt gml”
 • wymiana informacji w formacie “gml”, z programami wykorzystywanymi przez ODGiK  – prace wstrzymane na czas pandemii 🙁
 • poprawny eksport do plików dxf/dwg obiektów kreskowanych oraz wypełnionych kolorem tła
 • nowe procedura kreślenia skarp, schodów i budynków,
 • import tabelek w formacie XML (word-xml)
 • uzupełnienie funkcji “profil” z pakietu inżynierskiego, o opcję generowania profili linii energetycznych wysokiego napięcia
 • przeniesienie wszystkich funkcji związanych z tekstami, do nowej palety “teksty” oraz utworzenie nowej palety “gml”
 • uproszczenie aktualizacji programu,
 • usprawnienie menedżera plików referencyjnych,
 • interpolacja wsadowa dużych zbiorów danych (powyżej 10 tysięcy punktów), zapisywanie TIN oraz GRD,
 • nowa  procedura selekcji według atrybutów,
 • ułatwienia w kalibracji  (wstawienie wektorów, obliczenie poprawek, eliminowanie wektorów, dodanie wektorów i na koniec uruchomienie kalibracji),
 • podzielenie palety “modyfikacje” na “modyfikacje” oraz “manipulacje“,
 • opcja zahaczania punktu kontrolnego “na przecięciu”  oraz  “na obiekcie, ale w pobliżu pikiety”,
 • nowe, wygodne funkcje tworzenia tabelek i masek wydruku,
 • profile i przekroje poprzeczne z wykorzystaniem NMT,
 • procedury obsługi krzywych B-Spline 3-go stopnia z precyzyjnym cięciem ramką ogrodzenia,
 • korzystanie z serwisów Web Map Service (WMS),
 • nowa procedura generowania plików gml,
 • wersja 64 bitowa,
 • kalkulacja nowej ceny programu …

Zaawansowanie prac nad funkcjami wersji 2.0:

 • wymiana informacji w formacie gml, zgodnie z zapisami rozporządzeń  (90 – 99%),
 • cięcie elementów rysunku ramką ogrodzenia (99%)
 • funkcja importu dwg  (75%) i nowa procedura importu dxf (75%), referencyjne podłączanie “dwg” (99%),
 • bardzo szybki algorytmem Delauney’a (99%) oraz funkcja interpolacji warstwic na dużych zbiorach (50%),
 • wygodniejszy sposób definiowania wektorów kalibracji rastra (25%) i usprawnienie kalibracji (95%),
 • zapisywanie modelu TIN i GRD (50%),
 • profile (75%),  przekroje (50%),  objętości (25%),
 • nową procedurą importu/eksportu plików “gml” (10%),
 • obsługą krzywych B-Spline 3-go stopnia (20%) oraz elips (10%)
 • pakiet funkcji “inżynierskich”  i “ewidencyjnych” (…%),
 • wersją 64 bitowa (75%),

Funkcje zaproponowane przez użytkowników:

 • wstawianie tabelek i rysunków z pakietu Office,
 • “przecięcie” skarpy schodami
 • drukowanie karty budynku,
 • wymiana informacji w formacie “shape file”
 • import/eksport plików programu Mikromap
 • zapamiętywanie i odtwarzanie “widoków”,
 • mapa zmian,
 • robienie “print screen’ów” map i zapisywanie w formacie “bmp” lub “jpg”,
 • wstawianie obrazków z punktu powyżej w ramce “orientacja”,
 • rozpoznawanie obiektów z plików dwg/dxf, zrobionych popularną nakładką geodezyjną,
 • znaki instrukcji “kolejowych”,
 • obsługa rastrów z wewnętrznymi georeferencjami,
 • obsługa plików pdf,
 • uzupełnianie tabelek użytkownika obrazkami (bmp,jpg,tiff),
 • przeglądarka plików na urządzenia z systemem Android,
 • “lupka” – okienko wspomagające kalibrację rastrów,
 • wymiana informacji w formacie DGN V7 (Intergraph ISFF),

Uwaga:  Wersja 070, udostępniona 21 grudnia 2020,  była ostatnią aktualizacją dla wersji 1.0. Po dwóch latach równoległego rozwijania wersji “1” i “2”, MicroGeoCad’a, wersja “1” została wyłączona z  serwisowania. W tym czasie, w wersji pierwszej, zostało wprowadzone ponad 50 istotnych zmian i usprawnień.  Szczegółowe informacje na temat warunków aktualizacji, znajdziecie Państwo na stronie informacje o warunkach dystrybucji aplikacji.  Dla aktualnej wersji (podobnie, jak to było w przypadku wersji pierwszej), przygotowywane są darmowe pakiety usprawnień, zawierające poprawki i nowe funkcje. Pakiety są udostępniane co około 2 tygodnie. Numer wersji programu, składa się z dwóch części, z których pierwsza (02) oznacza wersję, a druga (077) numer pakietu usprawnień.