MicroGeoCad’a – wersja 02.261

Najnowsza  aktualizacja „261″ została udostępniona w dniu 02.12.2022. Prace nad implementacją zapisów rozporządzeń z 2021 roku, dobiegły końca. Oczywiście pozostało jeszcze sporo funkcji i opcji do sprawdzenia (zwłaszcza dotyczy to pakietów „ewidencja” oraz „inżynierski”) , ale można uznać, że termin zakończenia prac 01.06.2022 został dotrzymany. Teraz kolejne pakiety aktualizacyjne, będą się pojawiały nieco rzadziej.

Najważniejsze zmiany:

.usprawnienie funkcji

 • usprawnienie funkcji „wstaw i przesuń węzeł” – teraz, funkcja obsługuje również murki oporowe, rowy, ekrany akustyczne itp.
 • nowa opcja, umożliwiająca zapamiętanie położenia i rozmiaru okna programu
 • nowa funkcja w pakiecie inżynierskim „pajączek interpolacji” (omówienie w najbliższy czwartek)
 • nowa opcja menedżera eksportu nowych gml’i: „wszystkie obiekty” lub „tylko nowe, modyfikowane i usunięte”
 • usprawnienie procesu wyświetlania linii o około 2,5%  (to niewiele ale przy dużych plikach czuć poprawę),
 • usprawnienie procedury zahaczania „na przecięciu” dla wieloboków,
 • nowa funkcja, bezpiecznej kompresji obiektów, które były wielokrotnie modyfikowane
 • usunięty został błąd kompresji, który uniemożliwiał skompresowanie obiektów usuniętych a wcześniej modyfikowanych,
 • usunięty został błąd, który uniemożliwiał usuwanie węzłów enklaw, narysowanych wielobokiem,
 • kafelki z zielonym tłem mapy,
 • opcja zmiany kolorów obiektów, w trybie wyświetlania „status gml”,
 • dwie nowe eksperymentalne funkcje do tworzenia projektu fundamentów – uwaga: tylko do testów!
 • eksperymentalna funkcja „konwersja obiektu 2015 / 2021” – uwaga: tylko do testów!
 • „leczenie skarp”  – nowa funkcja w palecie narzędziowej „modyfikacje
 • dwie nowe funkcje: „inwentaryzacja przyłączy” oraz wstawianie odnośników z id. pikiety
 • funkcja „rozliczanie użytków we wskazanie działce / działkach” – na razie wyłącznie do testów!
 • nowa funkcja, która umożliwia obrócenie obiektów punktowych (np. kratek ściekowych) równolegle do linii (np. przewodu kanalizacyjnego)
 • nowa funkcja w palecie „Podstawowe elementy” –  łańcuch odcinków o zadanej długości i kącie zwrotu
 • nowa funkcja w palecie „Podstawowe elementy” –  okrąg wpisany w wielobok
 • testowa wersja funkcji „wypis z rejestru gruntów”,
 • nowa opcja zahaczania punktu kontrolnego: „na przecięciu”,
 • wstawianie oraz wstawianie i modyfikacja węzła na linie, które się pokrywają,
 • modyfikacja funkcji obracania tekstów i opisów obiektów -> dotąd, elementy były obracane o kąt, teraz są ustawiane są pod kątem
 • poważna zmiana: podczas importu plików „gml”, program przełącza się w odpowiedni tryb (2015 / 2021)
 • poważna zmiana: przełączanie trybu pracy 2015 / 2021, w grupie opcji „opracowanie” okna opcji i ustawień,
 • pola edycyjne metek, mają nową funkcję w menu kontekstowym – „wybieranie wartości opcji z listy, ładowanej z pliku„…
 • instrukcji obsługi ciągle daleko do aktualności, ale prace trwają
 • szczegółowa lista nowości, zmian i poprawek.

Plan pracy:

.

 • usuwanie błędów (do połowy listopada)
 • dostosowanie „pakietu ewidencyjnego” do nowych obiektów  – niestety, ciągle nie trafił się kompletny plik EGiB 🙁
 • aktualizacja instrukcji obsługi i przygotowanie filmów do serwisu YouTube,
 • realizacja pomysłów i życzeń użytkowników.

Inne istotne informacje:

.

MicroGeoCad, został wprowadzony na rynek w roku 2015 i od tej pory jego cena, nie uległa zmianie. Niestety, inflacja, która pojawiła się kilka lat temu oraz rosnące obciążenia fiskalne spółek prawa handlowego, nie pozwolą utrzymać jej na aktualnym poziomie. Do zakończenia prac nad implementacją zapisów najnowszych rozporządzeń, cena nie ulegnie zmianie, ale trzeci kwartał 2022 przyniesie jej korektę. W czerwcu, zakończymy również serwisowanie funkcji, związanych z Rozporządzeniami z 2015 roku, a pod koniec roku 2022, pojawi się wersja, z której wszystkie funkcje te, zostaną usunięte.

*

W związku z walką, jaką kolejne rządy prowadzą z przedsiębiorcami, zmianie uległa forma organizacyjne oraz dane spółki PRODER (nowe dane, na stronie „kontakt„)

*

W związku ze sporym zainteresowaniem szkoleniami, uzupełniamy cennik o szkolenia internetowe oraz stacjonarne. Czwartkowe spotkania, nadal są darmowe – zapraszamy!

*

Wersja 070, udostępniona 21 grudnia 2020,  była ostatnią aktualizacją dla wersji 1.0. Po dwóch latach równoległego rozwijania wersji „1” i „2”, MicroGeoCad’a, wersja „1” została wyłączona z  serwisowania. W tym czasie, w wersji pierwszej, zostało wprowadzone ponad 50 istotnych zmian i usprawnień.  Szczegółowe informacje na temat warunków aktualizacji, znajdziecie Państwo na stronie informacje o warunkach dystrybucji aplikacji.  Dla aktualnej wersji (podobnie, jak to było w przypadku wersji pierwszej), przygotowywane są darmowe pakiety usprawnień, zawierające poprawki i nowe funkcje. Pakiety są udostępniane co około 2 tygodnie. Numer wersji programu, składa się z dwóch części, z których pierwsza (02) oznacza wersję, a druga (077) numer pakietu usprawnień.

*

Dla zainteresowanych, pozostawiamy na naszej stronie, nieco nieaktualną, ocenę projektów rozporządzeń i listę zastrzeżeń, do rozporządzeń, które właśnie przestają obowiązywać.