001.2020 – Czy można przesunąć opis obiektu?

Tak, można, wystarczy:przesuwanie

  • uruchomić funkcję przenoszenia (trzy sposoby do wyboru):
    • wybierając ją z grupy „Edycja„, z głównego menu programu,
    • przy pomocy skrótu klawiszowego  (Ctrl + X),
    • klawiszem z palety narzędziowej „modyfikacje” (rys. po prawej)
  • zahaczyć punkt kontrolny do opisu ( -> uwaga poniżej) i potwierdzić zahaczenie
  • przenieść opis w nowe miejsce
  • wstawić punkt kontrolny i potwierdzić.

Uwaga: opis (tekst), można zahaczyć, wyłącznie klikając na jego ramkę, dlatego warto włączyć opcję wyświetlania 
ramek tekstu, którą można znaleźć w oknie opcji i ustawień Ctrl+Q, w grupie opcji "wyświetlanie".