001.2016   Czy można wstawić odnośnik do każdego obiektu?

 

Można!  W MGC są dwa rodzaje odnośników:

Treść pierwszego jest przygotowywana na podstawie danych zapisanych w metce obiektu oraz szablonu zdefiniowanego w bibliotece. Jeżeli obiekt ma metkę oraz definicję sposobu opisywania, to wystarczy z palety narzędziowej „metki”, wybrać funkcję wstawiania odnośnika na podstawie metki, wstawić (i potwierdzić) punkt kontrolny na opisywany obiekt i wskazać (i potwierdzić) miejsce wstawienia odnośnika. Treści odnośnika wstawionego taką metodą, nie można edytować ale edycja treści metki obiektu powoduje jego automatyczną aktualizację.

Drugi rodzaj odnośnika można dodać do każdego obiektu. Po uruchomieniu tej funkcji otwiera się okienko edycyjne (na dolnym pasku po lewej stronie) a pod kursorem pojawia się celownik. Do okienka trzeba wpisać  tekst na górze # tekst na dole  (znaczek „#” oddziela licznik opisu odnośnika od mianownika). Następnie należy zahaczyć celowniki do opisywanego elementu i potwierdzić punkt zahaczenia (A) a następnie wskazać i potwierdzić punkt wstawienia (B). Ta funkcja ma opcje „dynamicznego punktu zahaczenia” sterowaną przy pomocy ScrollControl (klawisz Ctrl + rolka myszy  albo klawisze F2/F3). Jeżeli odnośnik zahaczony jest  do elementu liniowego albo do krawędzi obiektu powierzchniowego, to funkcją ScrollControl można zmienić tryb z zaczepu statycznego (czyli odnośnik będzie zahaczony tam, gdzie został wstawiony, czyli w punkcie A) albo dynamicznego (czyli leżącego na zahaczonym obiekcie, jak najbliżej punktu wstawienia B). Treści odnośnika wstawionego taką metodą, nie można edytować. Funkcja edycji pojawi się w „pod koniec” wersji 1.0 lub w wersji 2.0 MGC.