003.2017 Jak w dxf’ie przenieść szafkę gazową ponad przewód?

W MGC, przewody sieci uzbrojenia terenu nie są rozcinane pod opisami wstawionymi „na przewodzie” a zasłaniane przy pomocy „maski” – elementu w kolorze tła rysunku.  Ponieważ maski nie są widoczne w pliku dxf, to udostępniona została funkcja „rozcinanie przewodów pod maskami i usuwanie masek”. Jej użycie powoduje jednak, że zmodyfikowany (rozcięty) przewód, jest przesuwany na koniec pliku, a ponieważ dxf nie obsługuje priorytetów wyświetlania, to po załadowaniu takiego pliku przewód wychodzi ponad skrzynkę (Rys.1A).  Poniżej przedstawiamy dwa z kilku możliwych rozwiązań.

MGC IV - help - przesuwanie na koniec 1

Rozwiązanie 1:

Polega ono na załadowaniu pliku dxf do programu MicroStation  a następnie zapisaniu go w formacie V8-3D i wyeksportowaniu do V8-2D, w którym można ustawiać priorytety wyświetlania.

 • załadować dxf’a do MicroStation,
 • zapisać plik jako „dgn V8”,
 • wyeksportować plik do formatu 2D, wybierając z menu MicroStation funkcje:
  • Pliki / Eksportuj / 2D  (warto użyć tej samej nazwy ale z dopiskiem 2D – będzie łatwiej znaleźć plik)
 • załadować wyeksportowany wcześniej plik 2D,
 • zaznaczyć skrzynkę,
 • zmienić jej priorytet na wyższy (rys. poniżej, po lewej stronie)

MGC IV - help - przesuwanie na koniec 2

Rozwiązanie 2:

Polega na przesunięciu obiektu „skrzynka” na koniec pliku mgr i wyeksportowaniu do dxf’a.  Ponieważ każda modyfikacja wiąże się z wykonaniem kopii modyfikowanego obiektu i dopisaniu go na końcu pliku, to można na przykład:

 • po rozcięciu przewodów w MGC przesunąć skrzynkę na koniec pliku:
  • przy pomocy funkcji „pobranie i ustawienie atrybutów graficznych”, pobrać atrybuty skrzynki (rys. powyżej po prawej stronie),
  • przy pomocy funkcji „zmiana atrybutów i warstwy na aktywne”
 • wyeksportować plik do dxf.