003.2019 Która grubość linii Microstation odpowiada której grubości w MicroGeoCAD’zie?

W nowszych specyfikacjach formatu „dxf”, grubość elementu zapisywana jest przy pomocy kodu „370” w dziesiątych częściach milimetra np. wielkość „18” oznacza 0.18[mm]. Bentley Microstation pozwala na przyporządkowanie swoim numerom grubości, odpowiednich grubość w [mm]. Instrukcja i schemat poniżej przedstawiają sposób, w jaki można zdefiniować grubości linii w pliku. Podczas importu plików „dxf”, MicroGeoCAD  stara się dobrać grubość, którą linia powinna mieć na wydruku, do grubości w pliku „dxf”. Jeżeli nie uda się dobrać grubości albo grubość nie jest zdefiniowana, to przyjmowana jest grubość, którą ma większość elementów mapy, czyli 0.18 [mm] (numer 2).

Aby ustawić grubości linii w pliku „dxf”, należy w programie Bentley Microstation:

  • z menu wybrać funkcje „Plik” i „Eksportuj”
  • w oknie „Eksportuj plik” uruchomić funkcję „Opcje”
  • w oknie opcji, odnaleźć i zaznaczyć na liście opcję „Grubości”
  • zmodyfikować grubości (lista dostępnych wartości otwiera się po kliknięciu na listę)
  • zamknąć okno opcji, klawiszem „ok”
  • zapisać plik „dxf”.