005.2019 Jak narysować prostokąt 2.5 / 15.25 mm?

Należy uruchomić funkcje “wprowadzenie rozmiaru elementu” lub “wprowadzenie rozmiaru elementu na mapie”, z palety głównej i wprowadzić wymiary prostokąta, rozdzielając je przecinkiem. Jeżeli włączony jest tryb rozpoznawania separatorów (domyślnie jest włączony), to można wprowadzić komplet danych, korzystając cały czas z klawiatury numerycznej – program rozpozna separator części dziesiętnej od separatora danych. Po zakończeniu wprowadzania danych, należy wcisnąć klawisz Enter a następnie uruchomić funkcję “prostokąt o określonych wymiarach”  z palety  “elementy podstawowe”.

 

MGC IV - dwie miary o prostokat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o sposobie wprowadzania danych można znaleźć również na stronie “ustawienie rozmiaru elementu“.