006.2016  Da się powiększyć miarki?

 

Da się. Można również zmienić im krój pisma oraz jasność.

 

Aby zmienić rozmiar miarek należy:

  • otworzyć okno opcji i ustawień programu (skrót Ctrl+Q),
  • na liście grup opcji proszę odnaleźć i zaznaczyć „Wyświetlanie”,
  • ewentualnie zmienić font miarek, wpisując jego nazwę, lub wybierając z listy, otwieranej klawiszem [],
  • w polu edycyjnym opcji „wyświetlanie miar wys.” wpisać np. 1.0 (rozmiar w metrach „w terenie”),
  • zamknąć okno opcji (Esc).

 

 

Aby wyłączyć wyświetlanie miarek, trzeba:

  • otworzyć okno opcji i ustawień programu (skrót Ctrl+Q),
  • na liście grup opcji proszę odnaleźć i zaznaczyć „Wyświetlanie”,
  • wyłączyć opcję „wyświetlanie miar wys.”,
  • zamknąć okno opcji (Esc).

 

 

Podczas kreślenia można również zmieniać jasność miarek:

  • w dowolnym momencie użyć skrótu Ctrl+M.