006.2017  Jak przenieść wybrane obiekty na inną warstwę?

MGC tworzy mapę obiektową i obiekt jest podstawowym składnikiem rysunku mapy. Obiekt jest rozpoznawany i obsługiwany przez program na podstawie kodu kartograficznego, co oznacza, że można by wykreślić całą mapę jednym kolorem i na jednej warstwie a i tak każdy obiekt będzie poprawnie rozpoznany i obsłużony. Oznacza to również, że obiekty można wybierać, posługując się kodem kartograficznym. Ta właściwość programu, została wykorzystana w przedstawionej poniżej metodzie przenoszenia na osobną warstwę przewodów sieci energetycznej, z warstwy, która zawiera wszystkie rodzaje przewodów sieci uzbrojenia.

Aby przenieść jeden typ obiektu na inną warstwę, należy:

 • założyć i aktywować nową warstwę:
  • uruchomić menedżera warstw (Ctrl + W),
  • uruchomić funkcję „Wstawienie nowej warstwy”,
  • wprowadzić nazwę nowej warstwy,
  • zatwierdzić nową warstwę klawiszem Enter,
  • sprawdzić, czy nowa warstwa jest aktywna a jeżeli nie, to
   • odnaleźć ją na liście warstw i aktywować ją podwójnym szybkim kliknięciem lewym klawiszem myszy,
  • zamknąć menedżera warstw (Esc),
 • zaznaczyć typ obiektów do przeniesienia:
  • uruchomić funkcję „zaznaczanie według wybranego kryterium”,
  • z listy kryteriów wybrać „Kod kartograficzny”,
  • zahaczyć punkt kontrolny do jednego obiektu i potwierdzić wybór,
 • przenieść obiekty na aktywną warstwę:
  • wysunąć boczny panel,
  • rozwinąć paletę „Modyfikacje”,
  • uruchomić funkcję „Przeniesienie na aktywną warstwę”,
 • sprawdzić zawartość nowej warstwy:
  • zahaczyć punkt kontrolny do jednego z przeniesionych obiektów,
  • wyłączyć wszystkie warstwy z wyjątkiem tej, na której znajduje się zaznaczony obiekt (Ctrl + V).

Uwaga: aby przenieść równocześnie kilka typów obiektów, należy podczas kolejnego zaznaczania typów
obiektów do przeniesienia, trzymać wciśnięte klawisze Shift oraz Ctrl (jak przy zaznaczaniu wielu obiektów).