006.2019 – Czy można samodzielnie dodać/usunąć atrybut obiektu?

Oczywiście można i sprawa nie jest skomplikowana. Definicje atrybutów oraz zestawy atrybutów dla poszczególnych obiektów, zapisane są w bibliotece. W przypadku obiektów z Rozporządzenia, jest to plik „K1-2013.mgz” (nazwa została wymyślona w 2011 roku, kiedy wiedzieliśmy, że w 2013 roku „coś” zastąpi instrukcję K1). Sposób modyfikacji został opisany poniżej na przykładzie dodawania atrybutu „identyfikator branżowy GES_idBranzowydo obiektu „Stacja gazowa – SUUS11”.

Pracując z plikami „gml”, warto stosować kilka zasad …

A. Przygotowanie

 • proszę odnaleźć plik biblioteki
 • proszę zrobić kopię bezpieczeństwa biblioteki (jeżeli „coś pójdzie nie tak”, wystarczy skorzystać z kopii biblioteki bez instalowania programu, czy przywracania ustawień)
 • korzystając ze schematu aplikacyjnego Rozporządzenia, proszę upewnić się, że obiekt „SUUS11” ma mieć atrybut „identyfikator branżowy sieci”

B. Sprawdzenie, czy biblioteka zawiera definicję atrybutu

 • proszę otworzyć plik biblioteki, przy pomocy programu „Notatnik” systemu operacyjnego Windows lub przy pomocy programu „NotePad++”
 • korzystając z funkcji poszukiwania tekstu (Ctrl + F), proszę odnaleźć linię zawierającą opis atrybutu „identyfikator branżowy”
 • drugi składnik odnalezionej linii, powinien być zgodny z definicją z Rozporządzenia – w tym przypadku jest to „GES_idBranzowy” (rys. poniżej)
 • odnalezienie tej linii oznacza, że biblioteka zawiera definicję atrybutu i można przystąpić do odnalezienia definicji zestawu atrybutów obiektu (C)

Dodawanie atrybutow-0

C. Odnalezienie linii z definicją zestawu atrybutów

 • korzystając z funkcji poszukiwania tekstu (Ctrl + F), proszę odnaleźć linię definicji obiektu „SUUS11”
 • uwaga: proszę się upewnić, że pierwszy składnik odnalezionej linii (zaznaczonej na rysunku poniżej niebieską ramką), zaczyna się od cyfry „3” !!!
 • proszę zapamiętać pierwszy składnik linii „32244” (jest to identyfikator funkcji „SUUS11”, w programie MicroGeoCAD)

Dodawanie atrybutow-1

D. Modyfikacja biblioteki

 • przy pomocy funkcji poszukiwania tekstu (Ctrl + F) proszę odnaleźć linię zawierającą ciąg znaków
  • „32244”,”D-SET”  -> jeżeli atrybut ma być dodany do górnego (stałego)  pola okna atrybutów
  • „32244”,”B-MET”  -> jeżeli atrybut ma być dodany do dolnego (rozwijanego) pola okna atrybutów
 • po znalezieniu linii, proszę dopisać atrybut „GES_idBranzowy”
  • na końcu linii, oddzielając go od ostatniego składnika linii, przecinkiem lub…
  • … w dowolne miejsce pomiędzy inne składniki linii, pamiętając o zasadach tworzenia linii „csv”  ( „składnik” , „składnik” , „składnik” …)
 • proszę zapisać plik biblioteki (Ctrl + S).

Dodawanie atrybutow-3

E. Sprawdzenie

 • proszę wrócić do programu MicroGeoCAD (lub uruchomić go, jeżeli był wyłączony),
 • otworzyć paletę narzędziową „Uzbrojenie terenu”
 • odnaleźć i uruchomić funkcję „SUUS11 – Stacja gazowa” i sprawdzić, czy atrybut pojawił się  w oknie atrybutów obiektu (rys. poniżej).

Dodawanie atrybutow-4

Uwaga: starsze wersje MGC wymagają ponownego uruchomienia programu po zapisaniu biblioteki.