008.2017 Czy można wrócić do biblioteki, w której obiekty mają mały zestaw atrybutów?

Aktualizacja z czerwca 2020: już nie.

W związku z przygotowaniem do obsługi plików gml’a, w najnowszej aktualizacji MicroGeoCAD’a obiekty mają znacznie powiększony zestaw atrybutów. Jednak dopóki standard gml nie jest w pełni wykorzystywany, można wrócić do poprzedniej wersji biblioteki znaków, w której znaki mają zestaw atrybutów ograniczony do minimum, pozwalającego na poprawne opisanie obiektu. Starą bibliotekę można pobrać ze strony z plikami do pobrania a następnie zastąpić zainstalowaną bibliotekę, pobraną.

A. Pobranie oraz instalacja biblioteki

Aby pobrać starą wersję biblioteki i podłączyć ją do programu, należy:

 • wyłączyć MicroGeoCAD’a,
 • w przeglądarce internetowej otworzyć stronę  www.proder.pl/help
 • z sekcji „Dodatki”, wybrać „Pliki do pobrania
 • uruchomić pobieranie, klikając na link „002. Biblioteka do Rozporządzenia bez kompletu danych do gml’a.” (rys. poniżej),
 • po zakończeniu pobierania odnaleźć pobrany plik i zmienić jego nazwę na „K1-2013.mgz”,
 • odnaleźć aktualną bibliotekę i:
  • zmienić jej nazwę na dowolną np. „duża k1-2013.mgz”,
  • skopiować pobraną bibliotekę do folderu bibliotek,
 • uruchomić MicroGeoCAD’a i sprawdzić czy program „widzi” pobraną bibliotekę, uruchamiając kreślenie dowolnej funkcji z opisem.

Uwaga: w dalekiej, dalekiej przyszłości, gdy gml zacznie być powszechnie stosowany, trzeba będzie wrócić do "dużego" zestawu atrybutów :(