008.2018 Co zrobić, jeżeli JW Inspektor nie pozwala narysować łuku kołowego?

Przede wszystkim proszę nie dyskutować. Skoro nie pozwala, to znaczy, że obiekty o takiej geometrii nie istnieją w przyrodzie albo że w matematyce nie istnieje wystarczająco precyzyjna definicja łuku kołowego Stanowisko to, jest zresztą zgodne z wytycznymi GUGiK. Jeżeli przy pomocy funkcji „okrąg”, „łuk kołowy” lub „krzywa” narysowany został jakiś obiekt, to należy go potraktować  w następujący sposób:

  • ustawić atrybuty graficzne (kolor, grubość, rodzaj linii) oraz warstwę,
  • z palety „Podstawowe elementy”, wybrać funkcję „Linia łamana aproksymująca łuki, okręgi i krzywe”,
  • ustawić metodę aproksymacji, wybierając jedną z opcji
    • liczbę odcinków
    • długość odcinka
  • zatwierdzić wybraną metodę
  • wskazać obiekt, zahaczając od niego punkt kontrolny i potwierdzić wybór.

Przy odpowiednim dobraniu parametrów aproksymacji, element będzie wyglądał ładnie a będzie się składał z wyłącznie z odcinków.

Aproksymacja luku - 1