009.2017 Jak narysować legendę na masce?

Problem polega na tym, że większość obiektów narysowanych na masce „wpada po nią”, ponieważ ma niższy priorytet wyświetlania niż maska.  Żeby obiekty znalazły się na masce, trzeba je narysować później niż maskę i nadać im najwyższy priorytet, czyli:

 • narysować maskę,
 • obok maski narysować obiekty, które mają się znaleźć na masce (napisy, legendy, tabelki),
 • zmienić narysowanym obiektom priorytet wyświetlania na najwyższy:
  • uruchomić funkcję „Ustawienie priorytetu wyświetlania” z palety „Modyfikacje”,
  • przy pomocy SC zmienić priorytet na najwyższy (1),
  • wskazać kolejno wszystkie narysowane obiekty,
 • lub
  • zaznaczyć wszystkie narysowane obiekty funkcją „Ogrodzenie”  lub zahaczając do nich punkt kontrolny przy wciśniętych klawiszach Shift + Ctrl,
  • uruchomić funkcję „Ustawienie priorytetu wyświetlania” z palety „Modyfikacje”,
 • przenieść obiekty na maskę.