010.2016 Dlaczego po załadowaniu nowej palety kolorów, obiekty zmieniają kolory?

 

 

MicroGeoCAD – podobnie jak większość programów tego typu – nie zapamiętuje kolorów, tylko ich numery w palecie kolorów, dlatego po załadowaniu nowej palety elementy rysunku zmieniają kolor na taki, jaki w aktualnej palecie odpowiada ich numerowi koloru. Rozwiązanie to pozwala na błyskawiczne dopasowanie kolorystyki rysunku do potrzeb odbiorcy ale rodzi problem podczas pracy z rysunkami z dwóch źródeł (np.  dxf’a z MicroStation i mgr’a). W MicroGeoCAD’zie istnieją dwa sposoby rozwiązania tego problemu. Pierwsza polega na załadowaniu palety kolorów z pliku „dxf” i włączeniu opcji dopasowania kolorów kreślonych obiektów do tej właśnie palety (A) a druga na przekolorowaniu obiektów z pliku „dxf” do „mgc” i pracy z paletą „mgc” (B). Operację dopasowania kolorów można wykonywać po wskazaniu dwóch tablic kolorów: tej, która wykorzystywana jest podczas kreślenia oraz tej, która była wykorzystywana podczas projektowania znaków (funkcje na rys. poniżej). Przygotowaliśmy również schemat ułatwiający zrozumienie zagadnienia.

MGC IV - funkcje palet kolorow

Rozwiązanie A:

Aby pracować z niestandardową paletą kolorów a kreślić obiekty w oryginalnych kolorach, należy:

 • otworzyć okno opcji i ustawień (skrót Ctrl+Q),
 • załadować niestandardową paletę kolorów przy pomocy funkcji „Otwarcie palety kolorów„,
 • na liście grup opcji odnaleźć i zaznaczyć „Kreślenie”,
 • odnaleźć i włączyć opcję „dopasowanie koloru elementu do aktualnej palety kolorów”,
 • zamknąć okno opcji i ustawień (klawisz Esc),

 

 

Rozwiązanie B:

Aby przekolorować rysunek i korzystać ze standardowej palety kolorów, należy

 • otworzyć (zaimportować) plik, który ma być poddany przekolorowaniu,
 • wykonać kopię bezpieczeństwa pliku,
 • otworzyć okno opcji i ustawień (skrót Ctrl+Q),
 • w grupie opcji odnaleźć funkcję „Wskazanie palety kolorów użytej do definiowania obiektów” (rys. powyżej),
 • wskazać plik palety kolorów,
 • zamknąć okno opcji i ustawień,
 • zaznaczyć wszystkie elementy rysunku (Ctrl+A),
 • wysunąć panel boczny i otworzyć paletę „Modyfikacje”,
 • uruchomić funkcję „Dopasowanie koloru do palety”.

 

 

Uwaga: dopasowanie kolorów polega na porównaniu  koloru wybranego podczas definiowania obiektu, ze wszystkimi kolorami aktualnej palety. 
Jeżeli nie uda się dopasować koloru, to obiekt będzie kreślony kolorem białym. 
Jeżeli obiekt był definiowany z wykorzystaniem palety innej niż standardowa paleta MGC, to trzeba ją wskazać programowi 
przy pomocy funkcji "Wskazanie tablicy kolorów, użytej do definiowania obiektów" z okna opcji i ustawień.