010.2017 Jak usunąć warstwice spod budynku?

W aktualnej wersji MicroGeoCAD’a nie ma funkcji precyzyjnego cięcia krzywych, dlatego skuteczniejsze jest zasłonięcie zbędnych elementów, przy pomocy funkcji  „uzupełnianie maską, obiektów o geometrii powierzchnia”, z palety „Modyfikacje”. Funkcja ta dodaje do wskazanego obiektu składnik w kolorze tła („maskę”), dzięki czemu elementy o niższym priorytecie wyświetlania przestają być widoczne. Można ją stosować do wszystkich obiektów o geometrii „powierzchnia” oraz do tych obiektów o geometrii „punkt”, które zawierają okrąg (okręgi).  Aby zamaskować treść rysunku pod obiektem, należy uruchomić funkcję i wskazać obiekt (rozwiązanie A) lub zaznaczyć obiekt i uruchomić funkcję (metoda B). Można też zaznaczyć kilka obiektów (zaznaczając kolejne obiekty przy wciśniętych klawiszach Ctrl+Shift  lub przy pomocy funkcji „zaznaczanie według wybranego kryterium” (rozwiązanie C).

Rozwiązanie A:

 • uruchomić funkcję „uzupełnianie maską, obiektów o geometrii powierzchnia„,
 • zahaczyć punkt kontrolny do obiektu, który ma być uzupełniony maską,

  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
 • zatwierdzić wybór węzła, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku,
 • (można również zrezygnować z modyfikacji, klikając prawy klawiszem myszy),

Rozwiązanie B

 • zahaczyć punkt kontrolny do obiektu, który ma być uzupełniony maską,

  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
 • można zaznaczyć kilka obiektów, trzymając podczas zaznaczania wciśnięte klawisze Ctrl oraz Shift,
 • uruchomić funkcję „uzupełnianie maską, obiektów o geometrii powierzchnia

Film ilustrujący działanie funkcji (metoda „A”)

Rozwiązanie C

 • uruchomić funkcję „zaznaczanie według wybranego kryterium” (rys. poniżej),
 • wybrać kryterium selekcji z listy:
  • warstwa,
  • kolor,
  • grubość linii,
  • kolor i grubość linii,
  • warstwa, kolor oraz grubość linii,
  • kategoria klasy,
  • klasa,
  • kod kartograficzny,
  • geometria,
 • zahaczyć punkt kontrolny do wzorcowego obiektu,

  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
 • potwierdzić wybór wzorcowego obiektu, klikając jeden raz lewym klawiszem myszy w dowolne miejsce na rysunku,
 • uruchomić funkcję „uzupełnianie maską, obiektów o geometrii powierzchnia„.

MGC IV - kryterium wyboru

Uwaga: funkcja ta pozwala na usunięcie warstwic znajdujących się pod skarpą 2D ale operacja taka 
nie ma sensu - warstwice nie będą oddawały rzeźby terenu wokół skarpy.