011.2016 Czy można wyeksportować plik dxf 3d?mgc-iii-opcja-ustaw-rzedna-dxf

 

Oczywiście można! Opcja „zerowanie rzędnej wysokości” jest domyślnie włączona, dlatego w pliku dxf, wszystkie rzędne mają wartość 0,00.  Aby wyeksportować plik ze współrzędnymi przestrzennymi, należy przed uruchomieniem funkcji eksportu wyłączyć tą opcję  (znajduje się ona w opcjach eksportu, menedżera wymiany informacji). Ilustracja na rysunku obok, i filmie poniżej.