012.2016 Czy da się wstawić znak „punkt sieci o określonej wysokości”, dla sieci 2D?

 

W starszych wersjach, MicroGeoCAD, metka zawierała informacje o rzędnych wysokości sieci i terenu, a ich wypełnienie było fakultatywne, dlatego istniała taka możliwość. Od wersji 01.50 funkcja wstawiająca ten znak, pobiera dane z metki obiektu i aby uniknąć różnic pomiędzy treścią rysunku i zawartością metki obiektu taka możliwość została zablokowana. Oczywiście zawsze można wstawić kropkę i uzupełnić ją zwykłym odnośnikiem o dowolnej treści ale należy pamiętać, że taki obiekt nie zostanie zapiany w pliku gml.