013.2016 Jak zmienić krój pisma rzędnych pikiet, w pliku referencyjnym:mgc-iii-help-funkcje-do-zmiana-kroju-pikiet-2

 

W pliku podpiętym referencyjnie nie można dokonywać żadnych modyfikacji. Aby zmienić w nim cokolwiek, należy otworzyć go jako plik główny, czyli:

 

 • zapisać plik z podłączonym do niego plikiem referencyjnym wymagającym modyfikacji (Ctrl + S),
 • załadować plik referencyjny jako główny:
  • w przypadku plików „mgr”, przy pomocy funkcji „Otwarcie mapy” (Ctrl + O),
  • w przypadku pliku „dxf”, trzeba:
   • założyć nowy rysunek (Ctrl + N),
   • uruchomić menedżera wymiany informacji (Ctrl + E  lub funkcja [1] w palecie głównej),
   • uruchomić funkcję „Import plików dxf” i wskazać plik,
 • wyłączyć wszystkie warstwy z wyjątkiem tej, na której są rzędne pikiet:
  • zahaczyć punkt kontrolny do dowolnej rzędnej,
  • wyłączyć wszystkie warstwy, z wyjątkiem warstwy zaznaczonych obiektów obiektach (Ctrl + V),
 • wybrać krój pisma:
  • w głównej palecie narzędziowej uruchomić „Ustawienie kroju pisma” i wybrać krój z listy [7],
 • zaznaczyć wszystkie elementy rysunku (Ctrl + A),
 • uruchomić funkcję „Aktualizacja  atrybutów i kroju pisma” [4].
 • zapisać zmodyfikowany rysunek
  • w przypadku plików „mgr”, przy pomocy funkcji „zapisanie mapy” (Ctrl + S),
  • w przypadku pliku „dxf”, trzeba:
   • uruchomić menedżera wymiany informacji (Ctrl + E)
   • uruchomić funkcję „Eksport plików dxf”
 • otworzyć ponownie plik, z podłączonym do niego plikiem referencyjnym (Ctrl + O).

 

Powiązane tematy: zamiana pikiet na kropkę i tekstzamiana z usunięciem pikiety oraz opisywanie pikiet.