015.2016 Dlaczego niektóre kropki linii wewnątrz wiatrołapu znikają?

Dzieje się tak dlatego, ponieważ wewnętrzna linia wiatrołapu składa się z kropek o średnicy  0,18 mm, a program wyświetla takie elementy linią o szerokości 1 piksela i przy przeliczaniu prawdziwych (geodezyjnych) współrzędnych i rozmiarów na ekranowe, czasami średnica kropki jest mniejsza niż 1 piksel, co oznacza, że jej nie widać. Proszę się tym nie przejmować, ponieważ na wydruku, grubości linii są skalowane i kropki wyjdą „ładnie”. Jeżeli komuś bardzo przeszkadzają znikające kropki wewnątrz wiatrołapu, to proszę włączyć opcję wyświetlania ze skalowaniem grubości linii.

mgc-iii-help-brzydki-wiatrolap

Na rysunku powyżej widać znikające kropki (po lewej), opcję skalowania (środek) oraz ten sam co po lewej fragment mapy po włączeniu opcji.