002.2022 Da się wysunąć panel boczny bez sięgania do klawiatury?

Tak. Można to zrobić przy pomocy myszki ale pod warunkiem, że włączona jest opcja wysuwanie panelu bocznego po kliknięciu na lewą krawędź„, która znajduje się w oknie opcji i ustawień  (Ctrl + Q), na zakładce „boczny panel narzędzi”. Po jej włączeniu i zamknięciu okna opcji i ustawień (Esc) wystarczy dosunąć kursor myszy do lewej krawędzi okna programu ( -> uwaga na dole) i kliknąć jeden raz lewym klawiszem myszy. Panel można schować w taki sam sposób.

Uwaga: łatwiej jest trafić w lewą krawędź okna programu, gdy to jest rozciągnięte 
na cały ekran (zmaksymalizowane) - wówczas kursor zatrzyma się na krawędzi.