MGC IV - nowa opcja 3Od wersji 01.58, program będzie wyposażony w nową opcję: “wykonywanie kopii poprzedniej wersji zapisywanego pliku”, która znajdzie się w oknie opcji i ustawień, w grupie “Opcje pracy” pod opcją automatycznego wykonywania kopii (rys. obok).

 

Jeżeli opcja ta będzie włączona to podczas zapisywania pliku przy pomocy funkcji “Pliki”,  “Zapisanie mapy” (skrót Ctrl + S) a także podczas wykonywania kopii automatycznej, program najpierw sprawdzi czy plik był wcześniej zapisywany i jeżeli okaże się, że był, to przed zapisaniem aktualnej treści, wykona kopię “starego” pliku i zmieni jej rozszerzenie na “mgq”. Dzięki temu poprzednio zapisana wersja pliku nie przepadnie.

 

 

Aby skorzystać z takie kopii, wystarczy zmienić ostatnią literę rozszerzenia z “q” na “r” i otworzyć przy pomocy funkcji “Pliki”, “Otwarcie mapy” (Ctrl + O).