MGC IV - nowa opcja 3Od wersji 01.58, program będzie wyposażony w nową opcję: „wykonywanie kopii poprzedniej wersji zapisywanego pliku”, która znajdzie się w oknie opcji i ustawień, w grupie „Opcje pracy” pod opcją automatycznego wykonywania kopii (rys. obok).

 

Jeżeli opcja ta będzie włączona to podczas zapisywania pliku przy pomocy funkcji „Pliki”,  „Zapisanie mapy” (skrót Ctrl + S) a także podczas wykonywania kopii automatycznej, program najpierw sprawdzi czy plik był wcześniej zapisywany i jeżeli okaże się, że był, to przed zapisaniem aktualnej treści, wykona kopię „starego” pliku i zmieni jej rozszerzenie na „mgq”. Dzięki temu poprzednio zapisana wersja pliku nie przepadnie.

 

 

Aby skorzystać z takie kopii, wystarczy zmienić ostatnią literę rozszerzenia z „q” na „r” i otworzyć przy pomocy funkcji „Pliki”, „Otwarcie mapy” (Ctrl + O).