001.2018 Czy da się wyświetlić listę obiektów, które nie mają reprezentacji graficznej?

Można to zrobić korzystając z funkcji „Lista obiektów„, która znajduję się w panelu narzędziowym „Arkusz mapy„. Funkcja ta sporządza listę obiektów mapy, które znajdują się na włączonych warstwach. Wystarczy ustawić dowolną pustą warstwę jako aktywną i wyłączyć pozostałe warstwy (jeżeli wszystkie są zajęte, to trzeba założyć nową warstwę i ustawić ją jako aktywną) a następnie  uruchomić funkcję.