2022:

001.2022 – Czy można zaktualizować wartość atrybutu grupie obiektów?

002.2022 – Czy można wysunąć panel boczny bez sięgania do klawiatury?

.

Okres od czerwca 2021 do sierpnia 2022, upłynął na implementacji Rozporządzeń, więc rady udzielane w

tym czasie, były mocno skrócone, więc nie nadawały się na stronę.

..

2020:

001.2020 – Czy można przesunąć opis obiektu?

002.2020 – Co zrobić, żeby program pamiętał zmiany, wprowadzone przez użytkownika do bibliotek?

003.2020 – Co to *** są te relacje i po *** się je tworzy?

004.2020 – Czy będzie taka wersja interfejsu, w której zamiast klawiszy będą ikonki?

005.2020 – Jak narysować chodnik wokół budynku

.as

.

2019:

001.2019 Czy można samodzielnie zdefiniować prosty wzór linii?

002.2019 Problem z eksportem punktu o znanej wysokości do DXF’a

003.2019 Która grubość linii Microstation odpowiada której grubości w MicroGeoCAD’zie?

004.2019 Poradnik dla osób pracujących z plikami GML

005.2019 Jak narysować prostokąt 2.5 / 15.25 mm?

006.2019 Czy można samodzielnie dodać/usunąć atrybut obiektu?

007.2019 Czy da się włączać / wyłączać warstwy wg. elementu?

008.2019 Jakie są rozszerzenia plików, z których korzysta program

009.2019 Dlaczego  program wczytał duży raster a nie che wczytać małego i czy da się z tym coś zrobić?

.

.

2018:

001.2018 Czy da się wyświetlić listę obiektów, które nie mają reprezentacji graficznej?

002.2018 Co powinienem sprawdzić w  razie problemów z zainstalowaniem programu?

003.2018 Czy istnieje instrukcja aktualizacji dla … użytkowników, którzy mają mniej wprawy?

004.2018 W dwóch różnych paletach znajduje się funkcja „ładowanie” pikiet. Jaka jest pomiędzy nimi różnica?

005.2018 Dostałem plik z tabelką, którą zamówiłem. Co dalej?

006.2018 Jak zmierzyć ortogonalną odległość od obiektu do pikiety?

007.2018 Czy można zmienić plan warstw na bardziej szczegółowy?

008.2018 Co zrobić, jeżeli JW Inspektor nie pozwala narysować łuku kołowego?

009.2018 Problemy po aktualizacji programu

010.2018 Zgubiłem się podczas korzystania z funkcji „lista obiektów”. Pomocy!

.

.

2017:

001.2017 Jak zrobić skarpę bez bocznych linii?

002.2017 Czy można przypisać klawisz F12 do własnej funkcji?

003.2017 Jak w dxf’ie przenieść szafkę gazową ponad przewód?

004.2017 Jak dokończyć kreślenie budynku?

005.2017 Czy można zapamiętać kilka układów funkcji w paletach narzędziowych?

006.2017  Jak przenieść wybrane obiekty na inną warstwę?

007.2017 Czy MicroGeoCAD potrafi kreślić mapę na podstawie zbioru współrzędnych uzupełnionego kodami?

008.2017 Czy można wrócić do biblioteki, w której obiekty mają mały zestaw atrybutów?

009.2017 Jak narysować legendę na masce?

010.2017 Jak usunąć warstwice spod budynku?

.

.

2016:

001.2016   Czy można wstawić odnośnik do każdego obiektu?

002.2016   Czy można kopiować i przenosić pikiety?

003.2016   Czy przy każdym uruchomieniu funkcji, trzeba wypełniać pola metki?

004.2016   Gdzie MicroGeoCAD „trzyma” biblioteki?

005.2016   Dlaczego granica szuwarów znika?

006.2016  Da się powiększyć miarki, które pojawiają się na kreślonych obiektach?

007.2016  Jak zrobić własny znak i podłączyć go do palety użytkownika?

008.2016 Jak przygotować własną „pieczątkę” ?

009.2016  Czy można powiększyć maksymalne powiększenie?

010.2016  Dlaczego po załadowaniu nowej palety kolorów, obiekty zmieniają kolory?

011.2016 Czy można wyeksportować plik dxf 3d?

012.2016 Czy da się wstawić „punkt sieci o określonej wysokości”, dla sieci 2D i opisać go rzędnymi?

013.2016 Jak zmienić krój pisma rzędnych pikiet, w pliku referencyjnym?

014.2016 Czy można rysować obiekty „z miar”?

015.2016 Dlaczego niektóre kropki linii wewnątrz wiatrołapu znikają?