Relacja asocjacji.

 

Relacja, to związek pomiędzy obiektami. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że asocjacja, to taki rodzaj związku, w którym niezależne obiekty “pełnią wobec siebie pewne role”. Na przedstawionym poniżej fragmencie Rozporządzenia,  klasa “GES_UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSiecia” jest powiązana z klasą “GES_BudowlaPodziemna” taką właśnie relacją (niebieska strzałeczka z opisami). Na schemacie można znaleźć informację, o roli, którą pełni jeden obiekt względem drugiego (+wlazKomora), ograniczeniu ({rodzajUrzadz}) oraz o liczbie obiektów, które mogą być “dowiązane” przy pomocy tej relacji (0..1 – czyli może nie być a jeżeli jest to maksymalnie jeden).

Tworzenie relacji - 1

 

Ten fragment schematu oznacza to, że budowla podziemna np. “komora podziemna – SUBP02_**”,  nie musi ale może być wyposażona w jedno urządzenie techniczne do wchodzenia “właz – SUUS22_**”.

Tworzenie relacji - 2

 

 

Definicja relacji asocjacji w bibliotece MicroGeoCAD’a.

 

Tworzenie relacji - 3

 

Rysunek powyżej, przedstawia relację pomiędzy obiektem “Jezdnia” a obiektem “Punkt o o kreślonej wysokości”, natomiast rysunek poniżej, sposób w jaki relacja ta jest zapisana w pliku biblioteki programu.

Tworzenie relacji - 4 - definicja