MicroGeoCAD został wyposażony w funkcje umożliwiające szybkie włączanie i wyłączanie widoczności warstw. Pierwsza umożliwia wyłączenie wszystkich warstw, z wyjątkiem warstw, na których znajdują się zaznaczone obiekty, druga wyłącza wszystkie te warstwy, na których znajdują się zaznaczone obiekty.

 

A. Wyłączenie warstw, z wyjątkiem tych na których znajdują się zaznaczone obiekty

 • zaznaczyć obiekt
  • jeżeli ma pozostać włączona jedna warstwa, to wystarczy zaznaczyć obiekt, który na niej leży
  • jeżeli ma zostać włączonych kilka warstw, to należy:
   • wcisnąć i trzymać wciśniętą klawisze Ctrl oraz Shift
   • zaznaczyć obiekty
   • puścić klawisze Ctrl oraz Shift
 • wyłączyć warstwy
  • wybierając z menu programu grupę funkcji “Widok” a z niej “Włączenie warstwy zaznaczonego obiektu, wyłączenie pozostałych
  • skrótem klawiszowym Ctrl + V

 

 

B. Wyłączenie warstw, na których znajdują się zaznaczone obiekty

 • zaznaczyć obiekt
  • jeżeli ma pozostać włączona jedna warstwa, to wystarczy zaznaczyć obiekt, który na niej leży
  • jeżeli ma zostać włączonych kilka warstw, to należy:
   • wcisnąć i trzymać wciśniętą klawisze Ctrl oraz Shift
   • zaznaczyć obiekty
   • puścić klawisze Ctrl oraz Shift
 • wyłączyć warstwy
  • wybierając z menu programu grupę funkcji “Widok” a z niej “Wyłączenie warstwy zaznaczonego obiektu
  • skrótem klawiszowym Shift + V

 

 

Uwaga: Użycie funkcji "Włączenie warstwy zaznaczonego obiektu, wyłączenie pozostałych" (Ctrl + V), 
gdy żaden obiekt nie jest zaznaczony, powoduje włączenie wszystkich warstw.