Kodeks postępowania z pikietami:

 

 • Zbiory współrzędnych ładowane przy pomocy funkcji  menedżera pikiet, trafiają na osobne warstwy, a pikiety mają zmieniany automatycznie (lub wybierany przez użytkownika) kolor. Nazwa warstwy składana jest ze słowa “Pikiety” oraz nazwy pliku (lub dodatkowej opcjonalnej nazwy pliku). Jeżeli opcja ładowania pikiet na osobne warstwy zostanie wyłączona, to funkcja ładowania menedżera pikiet będzie działała jak opisana w następnym punkcie, funkcja ładowania z palety “arkusz mapy”.

 

 • Zbiory pikiet ładowane przy pomocy funkcji “ładowanie pikiet z pliku”, z palety narzędziowej “arkusz mapy”, trafiają na warstwę aktywną i mają kolor ustawiony w głównej palecie narzędziowej.

 

 • Funkcje “wcięcia”, “miary”, “wstawianie pikiet” i “digitalizacja”, wstawiają pikiety są na aktywną warstwę, w  aktualnym kolorze.

 

 • Wysokość identyfikatora i rzędnej pikiety ma zawsze 1,8 mm ale można to zmienić suwakiem “rozmiar opisów”, z palety menedżera pikiet

 

 • Pikiety można usunąć z rysunku ale program i tak będzie pamiętał podłączony plik. Żeby o nim “zapomniał”, trzeba usunąć pikiety i uruchomić funkcję “odłączenie pustych zbiorów pikiet”

 

 • Funkcja poszukiwania obiektów (Ctrl+F) umożliwia poszukiwanie pikiety  o podanym identyfikatorze ale szuka ona tekstów, więc do poszukiwania pikiet lepiej używać funkcji “Poszukiwanie pikiet i punktów osnowy” z palety “arkusz mapy“.

 

 • Menedżer pikiet ostrzega o próbie załadowania drugi raz tego samego pliku ale można to ostrzeżenie zignorować. Plik pikiet, skopiowany do innego folderu, nie jest już dla menedżera pikiet, tym samym plikiem.

 

 • Funkcje wstawiania pikiet oraz digitalizacji ustalają pierwszy wolny numer pikiety na rysunku. Jeżeli w numeracji będzie jakaś luka, to zostanie ona wypełniona, ale jeżeli użytkownik wprowadzi wyższy numer początkowy, to program nie będzie zapełniał luk poniżej tego numeru. Prefix’y nie są brane pod uwagę – jeżeli na rysunku są pikiety 1,2,3 a użytkownik poda prefix “Ps”, to następna pikiet będzie mieć identyfikator “Ps4”.

 

 • Program nie pozwala na wstawienie dwóch pikiet o tym samym numerze na jedną warstwę ale jeżeli w ładowanym zbiorze współrzędnych są duplikaty identyfikatorów, to nie będzie protestował.

 

 • Jeżeli włączona jest opcja “kontrola identyfikatorów pikiet w podłączonych plikach” to kontrolowane są również identyfikatory pikiet w plikach podłączone do rysunku nawet, jeżeli nie ma ich na rysunku. Jeżeli włączona jest opcja “kontrola identyfikatorów pikiet na wszystkich warstwach” to kontrolowane są pikiety na wszystkich warstwach – również wyłączonych. Opcje te znajdują się w oknie opcji i ustawień (Ctrl+Q) w grupie opcji “opcje pracy II

 

 • Pikiety można zapisać do pliku. Jeżeli na rysunku są zaznaczone pikiety, to program zapyta czy ma zapisać tylko zaznaczone.

 

 • Pikiet nie można kopiować, przenosić i obracać, chyba, że włączona zostanie opcja “kopiowanie i przenoszenie pikiet”, która znajduje się w grupie “opcje pracy II”. Po jej włączeniu, program wyraża swoją dezaprobatę dla tego typu działań i od tej pory można z pikietami robić co się chce. Jeżeli włączona jest dodatkowa opcja “z zachowaniem rzędnej”, to podczas kopiowania pikiety zachowają swoją rzędną wysokości. Jeżeli opcja ta będzie wyłączona, to skopiowanym pikietom zostania nadana aktualna rzędna kreślenia.

 

 • Funkcja “Przeniesienie pikiet na warstwę obiektu”  umożliwia przeniesienie pikiet na warstwę obiektu, pod warunkiem, że odległość pikiety od obiektu jest mniejsza niż ustawiona w opcjach (domyślnie 5 cm).  Pikiety można również zamienić na zwykły tekst z kropką lub wstawić na nie obiekty RTPW01/02.

 

 • Pikiety na wydruku pojawiają się tylko wtedy, kiedy włączona jest opcja “drukowanie pikiet”, menedżera wydruku.  Pikiety mają opisy wielkości 1.8 mm, niezależnie od skali opracowania i powiększenia rysunku, chyba że włączona jest opcja  menedżera pikiet: “rozmiar niezależny od skali opracowania”.

 

 

Ikonki funkcji menedżera pikiet:

 

MGC IV - menedzer pikiet z opisem - dol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematy powiązane:  metoda szybka,   menedżer pikiet,   zamiana pikiet na tekst i kropkę,    opisywanie współrzędnymi 2D.