Zapraszam na szkolenia wirtualne, na których prezentowane są  nowości, omawiany stan prac  i udzielane odpowiedzi na pytania zadawane w e-mail’ach i podczas spotkania.  Na spotkanie możecie Państwo “wchodzić” oraz “opuszczać je” w  dowolnym momencie. Do udziału wystarczy komputer z głośnikami. Do aktywnego udziału można wykorzystać mikrofon lub czat. Do spotkań, wykorzystujemy usługę Google Meet. 

 

W każdy poniedziałek pomiędzy 08:00 a 10:00, zapraszam na konsultacje on-line:

 

Link do spotkania

 

Jeżeli nie będę dostępny “on-line”, to proszę wysłać e-mail’a albo sms’a

…J

 

Poprzednie spotkania, (tematy, do których zawsze możemy wrócić):

Spotkanie 1. Podstawy obsługi programu
Spotkanie 2. Instalacja, aktualizacja aplikacji
Spotkanie 3. Odpowiedzi na pytania z e-mail’i  oraz  funkcje palety narzędziowej “modyfikacje”
Spotkanie 4.  “Podstawy – przygotowanie arkusza”  oraz  “GESUT – kreślenie, relacje”
Spotkanie 5.  “Paleta narzędziowa GML”, “zmiany w programie (kreślenie automatyczne)”
Spotkanie 6. “Podstawy: kreślenie budynków, murków oporowych, ogrodzeń”  oraz   “Praca z żywą bazą danych”
Spotkanie 7. “gml – powtórka”  oraz “interpolacja warstwic”
Spotkanie 8. “pikiety”  oraz “profile i przekroje”
Spotkanie 9. “pieczątka firmowa”, “pliki referencyjne”,  “podział działki”
Spotkanie 10 . Pokaz MicroGeoCAD’a – pierwsze spotkanie w 2021 roku.
Spotkanie 11. Nowości (budynki), wybrane skróty klawiszowe
Spotkanie 12. Rastry i narzekanie na Rozporządzenie 🙂
Spotkanie 13. Kontrola topologii   oraz   konwersja kreski -> obiekty
Spotkanie 14. Nowości, odpowiedzi na pytania
Spotkanie 15. instalacja helpu, łączenie, rozłączanie i cięcie obiektów, opisywanie rzędnymi wysokości
Spotkanie 16. Drukowanie mapy
Spotkanie 17. Wszystko na temat warstw oraz nowości (mapa porównania, pakowanie plików, tworzenie skarp z linii)
Spotkanie 18 . Drugi pokaz MicroGeoCAD’a  w 2021 roku.
Spotkanie 19 . Praca z plikami w formacie “gml”, nowości, FAQ
Spotkanie 20 . Odwołane
Spotkanie 21. Palety użytkownika, tryby pracy punktu kontrolnego
Spotkanie 22. Nowości, palety użytkownika, kreślenie zbiorników
Spotkanie 23. Nowości, wiązanie obiektów relacjami, ciecie obiektów oraz … grilowanie przy drodze i yachting pełnomorski 🙂
Spotkanie 24. Nowości i odpowiedzi na pytania
Spotkanie 25. Expresowy pokaz MGC. Odpowiedzi na pytania
Spotkanie 26. Paleta narzędziowa “teksty” – nowe funkcje, nowy układ, nowa funkcjonalność
Spotkanie 27. Zmiany w procedurze generowania gml’i
Spotkanie 28. Aktualizacja mapy przed oddaniem do ODGiK
Spotkanie 29. Pliki referencyjne – duży zestaw nowości!
Spotkanie 30. Podstawy obsługi programu;  GML – poszukiwanie obiektów, walidacja, kontrola obiektów zwalidowanych negatywnie

Spotkanie 31. Paleta “Pomiary i obliczenia” oraz nowe funkcje menedżera plików referencyjnych.
Spotkanie 32. Konwersja dxf-gml + import gml + edycja mapy + eksport gml + interpolacja warstwic.
Spotkanie 33. Projekty rozporządzeń.

Spotkanie 34. Pieczątki, konwerter, szkice … spotkanie przerwane z powodu wyjątkowo silnej burzy 🙁
Spotkanie 35. Pokaz MicroGeoCad’a (gml)
Spotkanie 36. Topologia – badanie i weryfikacja błędów (nowe funkcje i nowe opcje)
Spotkanie 37. Nowości, ScrollControl (budynki, schody,skarpy,drogi), Menedżer pikiet.
Spotkanie 38. Paleta narzędziowa “teksty”, funkcje menadżera warstw.
Spotkanie 39. GML
Spotkanie 40. Plany, nowości, “gml-workflow”.