Aktualizacja programu:

.

Aktualizację programu, można wykonać dwiema metodami. Pierwsza – „ręczna” – polega pobraniu kompletu plików z folderu usługi Dropbox (link jest dostarczany podczas zamawiania programu) i uruchomieniu aktualizatora. Druga – „automatyczna” – polega na uruchomieniu funkcji „aktualizacja” z menu głównego, programu. Druga metoda jest zdecydowanie wygodniejsza, wymaga jednak „zgody” zapory systemu operacyjnego oraz programu antywirusowego.

Pakiety poprawek i aktualizacji programu, przygotowywane są co kilka tygodni. W ramach tej samej wersji programu (aktualnie jest to wersja numer 2) aktualizacje są darmowe. Informacja o najnowszej aktualizacji, znajduje się we wpisie, na stronie głównej, natomiast szczegółowy opis prac na stronie „stan prac”

.

  1. Instrukcja aktualizacji „automatycznej”
  2. Skrócona instrukcja aktualizacji „ręcznej”
  3. Szczegółowa instrukcja pobierania i aktualizacji „ręcznej”

 

W przypadku problemów sprawdzić czy pakiet aktualizacyjny został poprawnie przygotowany.