Aktualizacja programu:

Aktualizację programu, można wykonać dwiema metodami. Pierwsza – “ręczna” – polega pobraniu kompletu plików z folderu usługi Dropbox (link jest dostarczany podczas zamawiania programu) i uruchomieniu aktualizatora. Druga – “automatyczna” – polega na uruchomieniu funkcji “aktualizacja” z menu głównego, programu. Druga metoda jest zdecydowanie wygodniejsza, wymaga jednak “zgody” zapory systemu operacyjnego oraz programu antywirusowego.

Pakiety poprawek i aktualizacji programu, przygotowywane są co kilka tygodni. W ramach tej samej wersji programu (aktualnie jest to wersja numer 2) aktualizacje są darmowe. Informacja o najnowszej aktualizacji, znajduje się we wpisie, na stronie głównej, natomiast szczegółowy opis prac na stronie “stan prac“. 

  1. Instrukcja aktualizacji “automatycznej”
  2. Skrócona instrukcja aktualizacji “ręcznej”
  3. Szczegółowa instrukcja pobierania i aktualizacji “ręcznej”

 

W przypadku problemów sprawdzić czy pakiet aktualizacyjny został poprawnie przygotowany.