Ładowanie pikiet:

 

W programie dostępne są  dwie metody ładowania tekstowych zbiorów współrzędnych:

 

 

W obu przypadkach pikiety są ładowane na rysunek ale menedżer pikiet daje pełną kontrolę nad procesem ładowania. Zbiór zasad działania funkcji związanych z obsługą pikiet można znaleźć na stronie “Kodeks postępowania z pikietami“. Sposób uruchamiania oraz różnice w działaniu procedur ładujących pikiety ilustruje schemat zamieszczony poniżej.

 

MGC IV - ladowanie pikiet 1

 

Pliki pikiet, to tekstowe pliki, w których każda linia danych dotyczy jednego punktu, kolejne składniki linii oddzielone są spacjami a część dziesiętna we współrzędnych oddzielona jest kropką. Linia musi zawierać identyfikator pikiety (ciąg znaków) oraz współrzędne płaskie (liczby rzeczywiste). Rzędna wysokości  jest opcjonalna.  W oknie wyboru pliku, ustawione jest domyślne rozszerzenie “xyz” ale oczywiście program czyta pliki tekstowe z dowolnym rozszerzeniem, pod warunkiem, że mają właściwą strukturę. W aktualnej wersji, program pozwala na ładowanie pojedynczych zbiorów.