Ramka arkusza:mgc-iii-paleta-arkusz-mapy-2-wstawienie-arkusza

Funkcja ta służy do wstawiania na rysunek ramki arkusza i/lub siatki krzyży. Program oczywiście wyznacza właściwą (związaną z wybranym układem odniesienia) pozycję arkusza.

 

A Wstawianie ramki arkusza

Aby wstawić ramkę i/lub siatkę krzyży należy:

 

 • uruchomić funkcję,
 • przy pomocy funkcji ScrollControl lub klawiszy F2/F3 wybrać czy wstawiona zostanie:
  • tylko ramka,
  • ramka oraz siatka krzyży,
  • tylko siatka krzyży,
 • ustawić kursor we właściwym miejscu,
 • wstawić punkt kontrolny,
 • potwierdzić wstawienie punktu klikając lewym klawiszem myszy.

 

Uwaga: wstawiana ramka musi w całości mieścić się na ekranie, inaczej nie uda się wstawić punktu kontrolnego.
Punkt kontrolny jest automatycznie przyciągany do lewego dolnego rogu ramki arkusza.