Godło arkusza:mgc-iii-paleta-arkusz-mapy-2-awstawienie-godla

Funkcja ta służy do wstawiania na rysunek godła arkusza na mapach przeglądowych. Program wyznacza godło dla arkusza, który znajduje się “pod” kursorem myszy, dla układu ustawionego w oknie opcji i ustawień (Ctrl+Q) w grupie opcji “Opracowanie”.

 

A Wstawianie godła arkusza

Aby wstawić godło, należy:

  • uruchomić funkcję,
  • przy pomocy funkcji ScrollControl lub klawiszy F2/F3 ustawić wielkość godła,
  • wstawić punkt kontrolny (żeby uniknąć nieporozumień, program automatycznie przyciąga punkt fo lewego dolnego rogu arkusza),
  • zatwierdzić wstawienie punktu, klikając jeden raz lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku.

 

Podczas wstawianie godła, punkt kontrolny jest przyciągany do lewego dolnego rogu arkusza
a godło jest przyciągane do lewej krawędzi arkusza.