Ramka arkusza mapy:mgc-iii-paleta-arkusz-mapy-2-arksuz-na-podstawie-godla

Funkcja ta służy do wstawienia ramki arkusza o podanym godle. Wielkość ramki zależy nie od skali opracowania ale od informacji o skali, którą zawiera godło. Funkcja wstawia tylko ramkę.

 

A. Wstawienie ramki arkusza mapy na podstawie godła

Aby wstawić ramkę, należy:

 

  • otworzyć okno opcji i ustawień programu (skrót Ctrl+Q),
  • w grupie opcji “opracowanie“, wybrać układ odniesienia,
  • skalę można pozostawić bez zmian – nie jest ona istotna, ponieważ godło niesie informację o skali,
  • w grupie “Opcje pracy“, włączyć opcję “automatyczne rozpoznawanie separatorów” *),
  • zamknąć okno opcji i ustawień,
  • wysunąć panel boczny,
  • otworzyć paletę “Arkusz mapy” i uruchomić funkcję “Ramka arkusza na podstawie godła”,
  • w polu edycyjnym po lewej stronie dolnego paska programu wprowadzić godło,
  • po wprowadzeniu godła, nacisnąć klawisz Enter,
  • do ramki można dołożyć siatkę krzyży, korzystając z funkcji “Wstawianie ramki arkusza i/lub siatki krzyży“,

 

Uwaga:  jeżeli godło będzie poprawne, to program wstawi ramkę i wpasuje ją w okno programu.
*) Włączenie opcji rozpoznawania separatorów nie jest konieczne ale ułatwia korzystanie z klawiatury numerycznej.