Opisanie wskazanego punktu współrzędnymi:mgc-iii-paleta-arkusz-mapy-2-wspolrzedne

Funkcja ta, pozwala na wstawienie współrzędnych punktu, do którego został zaczepiony punkt kontrolny. Współrzędne mogą być wstawione przy wskazanym punkcie pod kątem wskazanym przez użytkownika lub na odnośniku. Czcionkę opisu ustawia się przy pomocy funkcji “Ustawienie kroju pisma”  a rozmiar przy pomocy funkcji “Ustawienie rozmiaru elementu”, bądź “Ustawienie rozmiaru elementu na mapie” z głównej palety narzędziowej.

 

A. Opisanie wskazanego punktu współrzędnymi

Aby opisać punkt współrzędnymi, należy:

 

 • ustawić krój pisma przy pomocy funkcji “Ustawienie kroju pisma”  z głównej  palety narzędziowej,
 • uruchomić funkcję ustawiania rozmiaru elementu z głównej palety narzędziowej:
  •  “ustawienie rozmiaru elementu”                             – w metrach,
  • “ustawienie rozmiaru elementu rozmiar na mapie”  – w milimetrach dla aktualnej skali,
 • uruchomić funkcję “Opisywanie punktu współrzędnymi”,
 • zaczepić punkt kontrolny w punkcie, który ma być opisany,
 • przy pomocy funkcji SC (lub klawiszy F2/F3) wybrać układ opisu:
  • współrzędna X u góry, współrzędna Y na dole (opcja aktywna po uruchomieniu funkcji),
  • współrzędne X    oraz Y w jednej linii,
  • współrzędne X,Y oraz Z w jednej linii,
  • współrzędne X,Y u góry, rzędna Z na dole,
  • rzędna Z u górym
  • rzędna Z na dole,
 • wskazać drugi punkt:
  • w odległości mniejszej od długości napisu – jeżeli współrzędne mają być “na punkcie”,
  • w odległości większej od długości napisu -jeżeli współrzędne mają być “na odnośniku”,
 • zatwierdzić wstawienie drugiego punktu.

 

Powiązane tematy:  zamiana pikiet na tekst

 

Uwaga: podczas wstawiania współrzędnych "na punkt", kąt wstawienia zmienia się co 10 gradów, w zależności od ustawienia kursora.