Wstawienie tabelki wybranej przy pomocy funkcji ScrollControl:mgc-iii-arkusz-mapy-tabelka-wybrana-sc

 

Funkcja ta służy do wstawiania tabeli użytkownika, wybranej spośród dostępnych tabelek przy pomocy funkcji Scroll-Control. W odróżnieniu do funkcji „Tabelka użytkownika”, podczas wstawiania nie ma możliwości regulacji kąta wstawienia tabeli. Oczywiście tabelkę taką można po wstawieniu obrócić przy pomocy funkcji “Obrót” lub “Obrót precyzyjny”.

 

A. Wstawienie tabeli użytkownika:

Aby wstawić tabelę należy:

 

  • wysunąć panel boczny (klawisz TAB, lub funkcjami: „Narzędzia”, „Boczny panel”, „Wysunięcie”, z głównego menu),
  • otworzyć paletę „Arkusz mapy” i uruchomić funkcję „tabelki użytkownika”,
  • wybrać tabelę korzystając z funkcji ScrollControl (trzymając wciśnięty klawisz Ctrl, kręcić rolką myszy),
  • wskazać miejsce wstawienia tabelki, zahaczając (snapując) punkt kontrolny:

    • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
    • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić wybór miejsca, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku.

 

 

Uwaga: Tabela i maska wstawiają się od razu na warstwach, na których zostały zaprojektowane. 
Umożliwia to ich wyłączanie z wyświetlania w Menadżerze warstw („Narzędzia”,”Menadżer warstw” lub skrót Crtl + W).
Uwaga: tekst w tabelce można edytować przy pomocy funkcji "edycja treści tabelki"