Obsługa list użytkownika:mgc-iii-arkusz-mapy-tabelka-wybrana-sc

Funkcja ta umożliwia wstawianie pozycji z list, przygotowanych przez użytkownika i zapisanych w bibliotece “systemowa.mgz”.

 

 

A. Definiowanie nowej listy użytkownika:

Aby zdefiniować listę, należy:

 

 • odnaleźć bibliotekę “systemowa.mgz”,
 • otworzyć plik bibliotekę przy pomocy programu “Notatnik“,
 • w dowolnym miejscu w pliku (-> uwaga) umieścić linię listy w formacie “scv”, umieszczając w niej kolejno:
  • identyfikator listy użytkownika “D-POL”,
  • nazwę listy, np. “lista instrumentów”
  • kolejne pozycje listy np. “Leica 605″,”Topcon GTS 200″,”Ni 007″,”Faro S-6000” itp
 • zapisać plik biblioteki i wyłączyć program “notatnik”.

 

 

B. Wstawienie pozycji z listy użytkownika:

Aby wstawić pozycję z listy, należy:

 

 • ustawić krój pisma:
  • z głównej palety narzędziowej wybrać funkcję “ustawienie kroju pisma“,
  • wybrać krój pisma i atrybuty (pochylenie, wytłuszczenie, podkreślenie),
 • ustawić rozmiar czcionki:
  • z głównej palety narzędziowej wybrać funkcję ustawienie rozmiaru elementu lub ustawienie rozmiaru elementu – rozmiar na mapie“,
  • w polu edycyjnym, które otworzy się po wybraniu funkcji definiowania rozmiaru, podać rozmiar czcionki:
   • w metrach – dla funkcji “ustawienie rozmiaru elementu” ,
   • w milimetrach dla aktualnej skali –  dla funkcji “ustawienie rozmiaru elementu – rozmiar na mapie”
 • z palety narzędziowej “Arkusz mapy” wybrać funkcje “Listy użytkownika”,
 • wybrać listę ze spisu dostępnych list,
 • przy pomocy funkcji Scroll-Control lub klawiszy F2/F3, wybrać pozycję z listy,
 • wskazać miejsce wstawienia, zahaczając (snapując) punkt kontrolny:

  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
 • zatwierdzić wybór miejsca, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku.

 

 

C. Edycja istniejącej listy użytkownika:

Aby poddać edycji listę, należy:

 

 • odnaleźć bibliotekę “systemowa.mgz”,
 • otworzyć plik bibliotekę przy pomocy programu “Notatnik“,
 • odnaleźć linię definicji, korzystając z funkcji poszukiwania w programie “notatnik“,
 • zmodyfikować treść listy,
 • zapisać plik biblioteki i wyłączyć program “notatnik”.

 

 

D. Usuwanie listy użytkownika:

Aby usunąć listę, należy:

 

 • odnaleźć bibliotekę “systemowa.mgz”,
 • otworzyć plik bibliotekę przy pomocy programu “Notatnik“,
 • odnaleźć linię definicji, korzystając z funkcji poszukiwania w programie “notatnik“,
 • usunąć całą linię z definicją listy,
 • zapisać plik biblioteki i wyłączyć program “notatnik”.

 

Uwaga: Najlepiej odnaleźć inne linie definiujące listy użytkownika i dodać nową listę po ostatniej istniejącej liście. Dla programu
miejsce zdefiniowania listy nie ma znaczenia, ale pozwoli to na utrzymanie porządku w pliku biblioteki.
Uwaga: plik "csv", to plik tekstowy, w którym poszczególne elementy są brane w cudzysłów i oddzielane przecinkami.
Przykład: a oto przykładowa linia z listą prac wykonywanych najczęściej przez użytkownika:
"D-POL","Lista robót","Podział działki","Rozgraniczenie","Tyczenie budynku","Inwentaryzacja powykonawcza"