Edycja treści tabelki użytkownika:mgc-iii-arkusz-mapy-tabelka-wybrana-sc

Funkcja ta umożliwia edycję treści napisów, które zostały wstawione podczas projektowania tabelki. Oznacza to, że napisy dodane po wstawieniu tabelki, nie mogą być edytowane przy pomocy tej funkcji (są one zwykłymi napisami i można je edytować przy pomocy funkcji edycji tekstów). Również pola, które podczas projektowania tabelki nie zostały wypełnione, są przez tą funkcję ignorowane.

 

A. Edycja treści tabelki:

Aby zmodyfikować treść tabelki należy:

 

  • wskazać tabelkę do edycji, zahaczając (snapując) do niej punkt kontrolny:

    • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
    • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić wybór tabelki, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku,
  • w oknie edytora (rys. poniżej) zmienić treść napisów,
  • zatwierdzić zmiany klawiszem “ok”

…..lub

  • zrezygnować z edycji klawiszem Esc.

 

 

mgc-iii-edycja-tresci-tabelki