Poszukiwanie pikiet i punktów osnowy: MGC IV - Fn poszukiwanie pikiet

Istnieją trzy metody poszukiwania pikiet na podstawie identyfikatora.

 

A. Poszukiwanie:

Pierwsza polega na użyciu skrótu klawiszowego:

  • Ctrl + Shift + G

 

Druga, na wybraniu funkcji z palety narzędziowej:

  • wysunąć panel boczny (klawisz TAB, lub funkcjami: „Narzędzia”, „Boczny panel, „Wysunięcie”, z głównego menu),
  • otworzyć paletę „Arkusz mapy” i uruchomić funkcję „poszukiwanie pikiet i punktów osnowy”,
  • w polu edycyjnym po lewej stronie dolnego paska programu wprowadzić identyfikator pikiety i nacisnąć klawisz Enter.

 

Trzecia, to użycie funkcji poszukiwania tekstów, ale ma ona tę wadę, że znajduje wszystkie teksty na rysunku

  • Ctrl +F

 

Uwaga: jeżeli pikieta punkt osnowy, zostaną odnalezione, to program przesunie rysunek tak, aby znalazły się one na jego środku.
Uwaga: jeżeli przesuwanie rysunku nad znalezioną pikietę trwa zbyt długo, to należy wyłączyć jest opcję 
"płynne przesuwanie mapy podczas poszukiwania pikiet", która znajduje się w grupie "dodatkowe opcje pracy",
okna opcji i ustawień (Ctrl+Q).