Pliki ze zbiorami kodów są plikami tekstowymi typu “csv”, w których w każdej linii znajdują się 4 składniki: kod stosowany przez użytkownika,  kod kartograficzny obiektu, identyfikator funkcji MGC oraz opis obiektu. Jeżeli użytkownik edytuje ten plik samodzielnie, to wystarczy, że doda pierwsze dwa składniki a MicroGeoCAD uzupełni resztę. Jednak zdecydowanie szybsze i wygodniejsze jest korzystanie z zestawu narzędzi.

 

 

A. Założenie nowego zbioru kodów  MGC IV - auto karto - F1

 • uruchomić funkcję  “utworzenie zbioru kodów

 

 

 

B. Dodawanie kodu  MGC IV - auto karto - F2

 • uruchomić funkcję “dodanie definicji
 • w polu “kod użytkownika“, wprowadzić kod, który będzie stosowany podczas pomiarów
 • w polu “kod kartograficzny“, wprowadzić kod obiektu, który będzie kreślony
 • potwierdzić definicję (TAK) lub zrezygnować (NIE)

MGC IV - auto karto - dodawanie

 

 

C. Modyfikacja kodu  MGC IV - auto karto - F2

 • uruchomić funkcję “dodanie definicji
 • w polu “kod użytkownika“, wprowadzić kod, który jest już na liście kodów, a który ma zostać zmodyfikowany
 • w polu “kod kartograficzny“, wprowadzić nowy kod obiektu
 • potwierdzić aktualizację definicji (TAK) lub pozostawić ją bez zmian (NIE)

 

 

D. Usuwanie kodu  MGC IV - auto karto - F3

 • na liście definicji, wskazać kod do usunięcia
 • uruchomić funkcję “usunięcie definicji”
 • potwierdzić usunięcie (TAK) lub zrezygnować z usuwania (NIE)

 

 

E. Zapisanie zbioru kodów  MGC IV - auto karto - F5

 • uruchomić funkcję “zapisanie zbioru kodów
 • wprowadzić nazwę pliku
 • potwierdzić zapisanie pliku (TAK) lub zrezygnować z zapisywania (NIE)

 

 

F. Załadowanie zbioru kodów  MGC IV - auto karto - F4

 • uruchomić funkcję “otwarcie zbioru kodów
 • wskazać plik lub wprowadzić jego nazwę w polu “nazwa pliku
 • potwierdzić ładowanie (TAK) lub zrezygnować  (NIE)