Schematy kodowania: MGC IV - auto karto ikonka

Schemat kodowania to sposób, w jaki użytkownik uzupełnia zbiór współrzędnych, kodami obiektów. Aktualnie (12.2020) użytkownik ma do dyspozycji trzy schematy kodowania (pierwszy nosi nazwę “standard” a nazwy dwóch kolejnych związane są z lokalizacją firmy użytkownika, który zaproponował model). Kod “SC+”  oraz (SC-” są zastrzeżone i służą do sterowania funkcją ScrollControl.

 

A. Schemat “standard”

Założenia modelu:

 • informacje o każdym obiekcie zakodowane są w bloku linii
 • blok otwiera linia, zawierająca tylko jeden element – kod użytkownika
 • kolejne linie zawierają
  • identyfikator pikiety (nie jest on istotny – może być nawet gwiazdka jak w przykładzie poniżej)
  • współrzędne płaskie X i Y oddzielone spacją  (z częścią dziesiętną oddzieloną kropką)
  • opcjonalnie rzędną wysokości (z częścią dziesiętną oddzieloną kropką)
 • blok kończy pusta linia lub identyfikator kolejnego bloku
 • jeżeli linia nie zwiera kodu lub kod nie zostanie rozpoznany, to wstawiana jest pikieta

 

MGC IV - auto karto - model 1

 

 

 

 

B. Schemat “Nowy Sącz”

Założenia modelu:

 • każda linia zawiera
  • identyfikator pikiety, który składa się z dwóch połączonych ze sobą części
   • kodu obiektu
   • numeru
  • współrzędne płaskie X i Y oddzielone spacją  (z częścią dziesiętną oddzieloną kropką)
  • opcjonalnie rzędną wysokości (z częścią dziesiętną oddzieloną kropką)
 • jeżeli linia nie zwiera kodu lub kod nie zostanie rozpoznany, to wstawiana jest pikieta
 • linia może zawierać komentarz wstawiony po średniku

 

MGC IV - auto karto - model NS

 

 

 

B. Schemat “Stargard”

Uwaga:  to specyficzny format, przygotowany do jednorazowego opracowania, w którym istotne są kody z pierwszej kolumny (ponieważ wygenerowane automatycznie kody zapisane w drugiej kolumnie, okazały się błędne).  Założenia modelu:

 • każda linia zawiera
  • kod A, który składa się z
   • kodu użytkownika
   • numeru pikiety
  • kod B – teoretycznie zgodny z Rozporządzeniem
  • współrzędne płaskie X i Y oddzielone spacją  (z częścią dziesiętną oddzieloną kropką)
  • opcjonalnie rzędną wysokości (z częścią dziesiętną oddzieloną kropką)

 

MGC IV - auto karto - model ST