Budynek / Budynek projektowany / Budynek w budowie: MGC IV - same budynki 05-2021

Funkcja ta, to automat kreślarski, służący do szybkiego kreślenia budynków. Funkcja, posiada kilka trybów prac, które można zmieniać przy pomocy funkcji Scroll-Control. Podczas kreślenia, wyświetlane są pomocnicze miary kontrolne oraz linie ortogonalne w stosunku do ostatniego narysowanego odcinka.

 

A. Kreślenie budynków.

Aby narysować budynek należy:

 

 • uruchomić funkcję,
 • wypełnić pola atrybutów budynku
 • przy pomocy ScrollControl (lub klawiszy F2/F3), wybrać tryb kreślenia (tryb zawsze można zmieniać w czasie pracy):
  • tryb ortogonalny z dynamicznym węzłem (elastyczny),
  • tryb swobodny,
  • tryb ortogonalny,
  • tryb ortogonalny ze skokiem co 45 stopni (domyślny),
  • tryb próby domknięcia budynku,
  • tryb ortogonalny z dynamicznym węzłem,
 • wstawić punkt kontrolny jedną z dostępnych metod:
  • zaczepiając punkt kontrolny do kolejnych pikiet,
  • podając odległość od poprzedniego punktu:
   • wcisnąć klawisz “+” (plus) na klawiaturze numerycznej,
   • w polu wprowadzania danych (po lewej stronie dolnego paska programu) wprowadzić miarę,
   • zakończyć wprowadzanie wciskając ponownie klawisz “+” (plus) na klawiaturze numerycznej.
  • zahaczając punkt kontrolny w dowolnym miejscu rysunku,
 • potwierdzić wstawienie punktu kontrolnego, klikając jeden raz lewym klawiszem myszy w dowolne miejsce na rysunku
 • po wprowadzeniu ostatniego punktu, należy kliknąć jeden raz prawym klawiszem myszy, aby zakończyć kreślenie.

 

 

B. Opisywanie budynków po narysowaniu.

Po zakończeniu kreślenia, uruchamiana jest funkcja opisywania obiektów. Z opisywania obiektów zaraz po narysowaniu można zrezygnować , ponieważ funkcja opisywania obiektów (uruchamiana skrótem Ctrl + Shift + Tylda) korzysta z danych zapisanych w metce obiektu i pozwala na opisanie obiektu w dowolnym momencie. Aby opisać obiekt zaraz po narysowaniu, należy:

 

 • zahaczyć punkt kontrolny w miejscu, w którym ma zostać wstawiony opis,
 • potwierdzić wstawienie opisu,
 • zakończyć kreślenie, klikając jeden raz prawym klawiszem myszy,

 

 

C. Opisywanie budynków.

Do opisania wykorzystywane są informacje z metki budynku. Aby opisać budynek:

 • uruchomić funkcję opisywania, skrótem klawiszowym Ctrl + Shift + Tylda, lub wybierając z menu: “Edycja” i “Opisywanie obiektów mapy”
 • wskazać opisywany budynek, zahaczając do niego  punkt kontrolny i potwierdzić wybór klikając lewym klawiszem myszy,
 • przy pomocy funkcji SC, wybrać treść opisu:
  • funkcja + liczba kondygnacji
  • funkcja
  • liczba kondygnacji
  • identyfikator
  • identyfikator + funkcja + liczba kondygnacji
 • opisać budynek identyfikatorem funkcji budynku:
  • zahaczyć punkt kontrolny w miejscu wstawienia
  • potwierdzić punkt wstawienia opisu
 • zakończyć opisywanie, klikając jeden raz prawym klawiszem myszy

 

 

D. Wstawianie numeru budynku:

Numer budynku, pobierany jest z obiektu “Punkt adresowy”. Aby opisać budynek:

 • wskazać punkt adresowy budynku, zahaczając do niego  punkt kontrolny i potwierdzić wybór klikając lewym klawiszem myszy,
 • opisać budynek numerem:
  • zahaczyć punkt kontrolny do właściwej ściany opisywanego budynku
  • potwierdzić punkt wstawienia opisu
 • zakończyć opisywanie, klikając jeden raz prawym klawiszem myszy.