A. Punkt kontrolny

Punkt kontrolny to krzyżyk, który pojawia się we wskazanym przez użytkownika miejscu. Służy on do: wskazywania miejsca w którym ma zostać wstawiony element rysunku, do kontrolowania współrzędnych wskazanego miejsca oraz wskazywania obiektów do modyfikacji. Punkt kontrolny może być zaczepiony („dosnapowany„) do istniejącego elementu rysunku. Wstawienie punktu kontrolnego może być dodatkowo sygnalizowane dźwiękiem. Rozmiar krzyżyka ustawiany jest w opcjach programu. W innych aplikacja używane są nazwy: „punkt chwilowy”, „punkt snapowania”  itp.

 

B. Węzeł konstrukcyjny

Węzły konstrukcyjne, to punkty definiujące elementy rysunku wektorowego oraz punkty, na których oparte są obiekty. Linia ma dwa węzły konstrukcyjne, okrąg dwa lub trzy, łuk kołowy trzy itd. Obiekty mają dwa rodzaje węzłów konstrukcyjnych – węzły główne (np. węzły na liniach obwodnicy skarpy) i węzły pomocnicze (np. węzły na liniach wypełnienia skarpy).

 

C. Metka

Metka, to zestaw atrybutów opisowych obiektu. Metka składa się z pól, z których każde  posiada identyfikator oraz wartość. Użytkownik może definiować zestawy pól metki każdego obiektu. Pola metki mogą być fakultatywne albo obligatoryjne. Jeżeli w opcjach pracy programu włączona jest obsługa atrybutów obiektów (takie jest ustawienie domyślne), to po uruchomieniu funkcji a przed narysowaniem obiektu, otwierany jest  edytor wartości atrybutów metki. Metkę narysowanego obiektu można edytować. Opis obiektu wykonywany jest na podstawie treści metki (-> punkt F).

 

D. Maska

Maska, to element w kolorze tła. Program używa masek do zasłaniania składników rysunku, np. fragmentów przewodów pod opisami, dzięki czemu zachowane zostają rozmiary i topologia przewodu a opis jest umieszczony zgodnie z wytycznymi.

 

E. Obiekt mapy, mapa obiektowa

MGC tworzy mapę obiektową i obiekt jest podstawowym składnikiem rysunku mapy. Obiekt ma identyfikator kartograficzny i może składać się z dowolnej liczby elementów, takich jak punkt, linia, łuk, okrąg itp. oraz zestawu atrybutów opisowych („metki”). Każdy element, wchodzący w skład obiektu może mieć dowolne atrybuty graficzne. Obiekt rysowany jest na określonej warstwie, ale dla programu nie ma absolutnie żadnego znaczenia ani warstwa ani atrybuty graficzne składników obiektu. Obiekt jest rozpoznawany i obsługiwany przez program wyłącznie na podstawie kodu kartograficznego, co oznacza, że można by wykreślić całą mapę jednym kolorem i na jednej warstwie a i tak każdy obiekt będzie poprawnie rozpoznany i obsłużony.

 

F. Opis na podstawie metki

Dla każdego typ obiektu, można zdefiniować metkę – zestaw atrybutów opisowych (-> punkt C). Funkcja „opis na podstawie metki” umożliwia wstawienie i powiązanie z obiektem opisu, którego treść przygotowana jest zgodnie ze zdefiniowanym przez użytkownika szablonem na podstawie treści metki. Użytkownik może również zdefiniować miejsce (miejsca) wstawienia opisu. Takiego opisu nie można edytować przy pomocy funkcji „edycja tekstu„, ponieważ nie jest to tekst a związana z obiektem i zgodna z szablonem wizualizacja atrybutów opisowych obiektu. Opis taki jest automatycznie aktualizowany po zakończeniu edycji metki.

 

G. Lewy klawisz myszy

Lewy klawisz to ten, który po ustawieniu myszy na mapie w układzie „2000”, w taki sposób, że klawisze (a w przypadku myszy przewodowej, również kabel), skierowane są w kierunku dodatniego zwrotu osi „X” (na północ), ma mniejszą rzędną „Y”.

 

H. Kombinacja klawiszy

Pojęcie „kombinacja klawiszy” oznacza, że klawisze, mają zostać użyte (wciśnięte) w kolejności, w jakiej zostały wymienione. Na przykład uruchomienie funkcji kontynuacji kreślenia obiektu, wymaga użycia kombinacji [Shift] + [~], co oznacza, że należy:

  • wcisnąć i trzymać wciśnięty klawisz „shift”  [Shift]
  • jeden raz wcisnąć klawisz „tylda” [~]
  • puścić klawisz „shift”

Niektóre funkcje uruchamiane są kombinacją trzech klawiszy. Na przykład zamknięcie wszystkich palet na panelu bocznym, uruchamiana jest kombinacją [Ctrl] + [Shift] + [Tab], co oznacza, że należy:

  • wcisnąć i trzymać wciśnięty klawisz „control”  [Ctrl]
  • wcisnąć i przytrzymać wciśnięty klawisz „shift” [Shift]
  • jeden raz wcisnąć klawisz tabulatora [Tab]
  • puścić wszystkie klawisze.

 

I. Model konwersji

Model konwersji, to zbiór zasad, które stosowane są podczas zamiany zbioru kresek, kółek i kropek na obiekty.  Model może zawierać dowolną ilość definicji. Każda definicja zawiera informacje niezbędne do rozpoznania składników, które mają utworzyć obiekt (np. geometria, warstwa, kolor, grubość linii itp), oraz kod kartograficzny obiektu, na który elementy te zostaną zamienione. Oprócz tego, model może zwierać definicję  elementów, które podczas konwersji powinny być usunięte. Model konwersji zapisywany jest w pliku tekstowym.