MGC IV - linia przerywana def 1

 Definiowanie linii przerywanej.

 

Funkcje te, służą do definiowania długości składników linii przerywanych. W przypadku pierwszej z nich, długości należy podawać w metrach, a w przypadku drugiej w milimetrach a program przeliczy je na metry dla aktualnej skali. Składniki podaje się w parach “długość kreski – długość odstępu”. W aktualnej wersji programu, można zdefiniować cztery takie pary.

 

 

Definiowanie:

Aby zdefiniować linię przerywaną, należy:

 

  • uruchomić funkcję “Definiowanie linii przerywanej” lub “Definiowanie linii przerywanej – rozmiar na mapie”
  • do okienka danych, które pojawi się po lewej stronie dolnego paska programu, wprowadzić 1 – 4 par długości (przykład na rysunku poniżej)
  • zakończyć wprowadzanie danych klawiszem Enter

 

MGC IV - linia przerywana przyklad 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreślenie:

Aby sprawdzić wygląd linii, należy:

 

  • w głównej palecie narzędziowej odnaleźć klawisz zmiany lub listę wyboru rodzaju linii
  • włączyć / wybrać linię przerywaną
  • narysować dowolny element z palety “Elementy podstawowe”

 

 

Powiązane tematy:  modyfikacja rodzaju linii.

 

Uwaga: wprowadzając poszczególne składniki, można wykorzystać ten sam separator dla części dziesiętnej 
i dla kolejnych składników - program sam rozpozna, który separator oddziela składnik a który część dziesiętną.
Informacja: wprowadzenie długości 0.18mm dla linii o grubości 0.18mm, spowoduje, że w linii pojawi się kropka.